Øvet

Øvetholdet er første hold i NORDs svømmeskole, hvor der svømmes på langs i bassinet, dvs. på 25-meters baner. I takt med at distancen, der svømmes, øges, afsættes der også et ekstra kvarter til undervisningen i forhold til de foregående hold.

Der arbejdes stadig med svømmernes færdigheder indenfor Crawl og Rygcrawl, ligesom der påbegyndes udvikling af færdigheder indenfor Bryst og Butterfly.

Formål​

Formålet med Øvet er at skabe rammer, hvor børnene kan videreudvikle deres selvstændighed i vandet og opnå følgende færdigheder:

  • at lære at anvende deres tillærte flydeevner i kombination med elementskift
  • at lære at inkorporere vejrtrækning i de tillærte stilarter Crawl og Rygcrawl
  • at lære at koble bryst-benspark sammen med armtag
  • at lære at koble butterfly-bevægelse sammen med dertilhørende benspark
  • at udvikle evner til at svømme over længere distancer og i længere tid

Målgruppe

Øvet er hovedsageligt for børn i alderen 7 år og opefter. Der undervises på langs af bassinet med to trænere koblet på. Den ene træner underviser fra kanten, imens den anden træner er nede i vandet sammen med børnene for at hjælpe dem i det omfang det er nødvendigt.

​Undervisningstider

Se holdtider og tilmeld dig øvet her »

​Børne- og voksenhold

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold?​

Konkurrenceafdelingen

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen?​