Begynder

På Begynderholdet arbejdes der fortsat med læring igennem leg, men undervisningen begynder at være mere målrettet på udvikling af børnenes færdigheder i de forskellige stilarter. 

Det primære fokus er stadig på undervisning i Crawl og Rygcrawl, da de er de mindst motorisk krævende stilarter. Der arbejdes videre på benspark og undervisningen begynder samtidig at arbejde med inkludering af armtag.

Vi tilstræber, at børnene ikke bruger armvinger på dette hold samt, at de hurtigt smider bæltet, hvis dette bruges.

Formål

Formålet med Begynderholdet er at skabe trygge rammer, hvor børnene kan vænne sig til at være i vandet og opnå følgende færdigheder:

- at smide bæltet
- at lære at flyde på mave og ryg uden hjælp fra træner/hjælpetræner
- at lære at udånde med både næse og mund i vandoverflade og under vand
- at lære at koble crawl- og rygcrawl-benspark med armtag

​​

Målgruppe

Begynderholdet er hovedsageligt for børn i alderen 5-6 år. Der undervises i den lave ende af bassinet med både en træner og en hjælpetræner koblet på. Både træner og hjælpetræner er nede i vandet sammen med børnene for at hjælpe dem mest muligt.

​Undervisningstider

Se holdtider og tilmeld dig begynder her »

KONTAKT EN AF VORES AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.