Generalforsamling

Skrevet torsdag d. 19. marts 2015

Som annonceret tidligere afholdes der generalforsamling i Svømmeklubben NORD. Generalforsamlingen afholdes d. 25. marts kl. 19.00 i klubhuset, Skolevej 2, 9400 Nørresundby.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget afdelingsspecificeret.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af to bilagskontrollanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

Der er ingen indkommende forslag.

I følge de nye vedtægterne skal halvdelen af bestyrelsen være på valg. For at det kan lade sig gøre, indstiler bestyrelsen på baggrund af §8.8 i vedtægterne at:

Dyk repræsentanten vælges for 2 år.

Konkurrence repræsentant vælges for 2 år.

Svømmeskole repræsentant vælges for 1 år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

Følgende er opstiller til valget:

Daniel Ytterdal (dyk) – genopstiller

Peter Sørensen (Svømmeskole)

Jeanette Christensen (k-afdelingen) – genopstiller

Rune Strøm Jensen – genopstiller

Lotte Leismann – genopstiller

Jørgen Friis Andersen

Stine Sørensen – genopstiller

Heidi Jensen Damgaard genopstiller ikke.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.