Ændringsforslag til generalforsamlingen

Skrevet mandag d. 14. marts 2011

§7
d) Bestyrelsen indkalder pr. brev til generalforsamlingen senest 15. januar. Ligeledes ophængerformanden indkaldelse og dagsorden i hallerne og klubhuset. Forslag til generalforsamlingenskal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage førgeneralforsamlingen bekendtgøre formanden indkomne forslag på NORD's hjemmeside.


Ændres til:

d) Der indkaldes til generalforsamlingen via e-mail og på NORD's hjemmeside med 1 månedsvarsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 14 dage.Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingenskal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 8 dage førgeneralforsamlingen bekendtgøre formanden indkomne forslag på NORD's hjemmeside.​

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.