Generalforsamling 2016

Skrevet fredag d. 26. februar 2016

Der indkaldes til generalforsamling i Svømmeklubben NORD. Generalforsamlingen afholdes d. 30. marts kl. 19.00 i klubhuset, Skolevej 2, 9400 Nørresundby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget afdelingsspecificeret
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Følgende er på valg for 2 år:
  • Jørgen Friis Andersen
  • Lotte Leismann
 6. Valg af to bilagskontrollanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til Stine Sørensen, stiness@gmail.com.

Senest 8 dage før generalforsamlingen bekendtgør formanden indkomne forslag på NORD's hjemmeside.

1

Ann Ravn Simonsen liked this on Facebook.​

2

Anja Brix Madsen liked this on Facebook.​

3

Jan Myrrhøj Nielsen liked this on Facebook.​

4

Stine Sørensen liked this on Facebook.​

5

Helle Lanther Damsgaard liked this on Facebook.​

6

Anne Ditte Larsen liked this on Facebook.​

7

Jess Knudsen liked this on Facebook.​

8

Lotte Leismann liked this on Facebook.​

9

Anne Marie Korsbæk Lange liked this on Facebook.​

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.