Forslag til generalforsamlingen

Skrevet onsdag d. 23. marts 2016

Der er indkommet følgende forslag til generalforsamlingen:

 • Bestyrelsen stiller forslag om, at §5.2 i vedtægterne ændres fra “Kontingentet forfalder forud hver den 15. januar og den 15. august” til “Kontingentet betales forud for hver sæsonopstart. Sæson for de enkelte hold fremgård af klubbens hjemmeside”.
 • Det foreslås at investere op til 300.000 kr af klubbens opsparede midler. Investeringen følger en langsigtet investeringshorisont i Nordjyskebanks mellem risiko gruppe. Investeringen følger bankens anbefalinger – og ingen i bestyrelsen personlige vurdering.
 • Hvis investeringsforslaget forkastes, foreslås i stedet at:
  • Det foreslås at investere op til 300.000 kr af klubbens opsparede midler. Investeringen følger en langsigtet investeringshorisont i Nordjyskebanks lille risiko gruppe. Investeringen følger bankens anbefalinger – og ingen i bestyrelsen personlige vurdering.
 • I begge tilfælde er forslaget, at eventuel afkast ikke budgetfastlægges, men bruges til ekstra aktiviteter, eksempelvis som tilskud til en træningslejr eller oprettelse af nye aktiviteter. Hvis der er underskud på investeringen et år, skal de efterfølgende år dække dette underskud.
 • Offentliggørelse af bestyrelsesmøde referater, så at alle andre i klubben også har mulighed for at følge med i de tiltag og beslutninger der bliver taget til bestyrelsesmøder

Følgende kandidater stiller op. Da det opstillede antal kandidater svarer til antallet af bestyrelsesposter, er der i år fredsvalg:

 • Jørgen Friis Andersen
 • Lotte Leismann

For afdelingerne er følgende indstillet:

 • Jeanette Christensen (Konkurrence)
 • Peter Sørensen (Svømmeskole)
 • Daniel Ytterdal (Dyk)

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.