Generalforsamling d. 13. marts kl. 19.00

Skrevet tirsdag d. 12. februar 2013

Der indkaldes til generalforsamling den 13. marts kl. 19.00 i Svømmeklubben NORD på Skolevej 2, 9400 Nørresundby.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden fremlægger bestyrelsens og afdelingernes beretning.
3. Kassereren fremlægger sidste årsregnskab og det kommende års budget afdelingsspecificeret.
4. Indkommende forslag
5. Valg til bestyrelsen (bestyrelsesmedlemmer skal være myndige).
6. De enkeltes afdelingers udvalg bekræftes på NORD's generalforsamling.
7. Valg af 2 bilagskontrollanter
8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt
10. Referatoplæsning

Forslag til generalforsamling skal være formanden i hænde, e-mail: stiness@gmail.com senest den 27. februar 2013.


Venlig hilsen
Stine Sørensen
Formand, Svømmeklubben NORD

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.