Svømmeklubben NORD's vision og holdninger

Skrevet tirsdag d. 17. september 2013

I samarbejde mellem udvalget i dyk, svømmeskole og konkurrenceafdelingen, har vi i Svømmeklubben NORD arbejdet med en vision og et sæt af holdninger, som vi i klubben mener vi er kendt for og fremadrettet gerne vil være kendt for. Der har været mange personer inde over arbejdet og vi er rigtig glade for resultatet.

For mange vil Svømmeklubben NORD's vision og holdninger ikke være overraskende, men vi er alligevel glade for, at vi nu har fået disse nedskrevet og vi håber, at klubbens vision og holdninger vil komme ud til alle medlemmer, frivillige og ansatte.

Vision

Svømmeklubben NORD ønsker at tilbyde sjove og kvalitative vandaktiviteter for alle, uanset alder og fysisk formåen. Svømmeklubben NORD ønsker at være kendetegnende ved en klub, der er nytænkende til gavn for alle medlemmer, hvor det gode fritidsliv er i fokus. Svømmeklubben NORD ønsker at give mulighed for personlig udvikling, hvor tillid og respekt prioriteres højt.

Det er Svømmeklubben NORD's holdning:

 • At vi ønsker en klub, der er kendetegnet ved, at det er dejligt at dyrke svømning
 • At alle svømmere oplever glæden ved at svømme på sit eget niveau
 • At god trivsel i klubben er en grundlæggende betingelse for, at der foregår udvikling
 • At det gode humør skal være drivkraften til, at vi i fællesskab kan skabe udvikling
 • At vi accepterer forskellighed
 • At vi skaber rammer, som gør, at der er mulighed for at udleve sine ambitioner
 • At vi er bevidste om at den måde vi lytter, taler til og om hinanden på har stor betydning blandt andet ved;
  • en ordentlig omgangstone
  • sladder og rygter er ikke acceptabelt
  • åbenhed til at drøfte ris og ros med hinanden
  • respekt for hinandens roller i afdelingen
  • anerkende hinandens forskelligheder
 • At vi sikrer at relevant information er tilgængelig for alle i svømmeklubben blandt andet ved;
 • at vi opdaterer informationer via elektroniske medier.

Evt. uddybende spørgsmål kan stilles til Svømmeklubben NORD's formand, Stine Sørensen. Mail formand@svommeklubbennord.dk

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.