NORDs Trænerakademi

Svømmeklubben NORD har som et led i udviklingen af Klubben, oprettet et OnBoarding-forløb for nye træner-ansatte, kaldet "NORDs Trænerakademi".
Forøbet har til formål at klæde nye trænere bedst muligt på, og derigennem kvalitetssikre undervisningen i hallerne.

Det første trænerakademi afholdes i uge 32 2024. Her skal alle ansatte igennem akademiet, for at løfte kvaliteten af undervisningen på tværs af klubbens hold.
Det er altså en forudsætning for fortsat ansættelse i Klubben, at man gennemgår Trænerakademiet.


Er du interesseret i at høre mere, eller måske endda klar til at ansøge om at komme med på NORDs trænerakademi?
Så udfyld ansøgningsblanketten via dette link:

BLIV ANSAT I NORD


Næste Trænerakademi forventes tidligst afholdt i januar 2025.


 


"Vores træner er fantastisk! Hvorfor skal de uddannes?"

Trænerakademiet er en opkvalificering af de ellers forventelige træner-kompetencer. Vi er helt med på, at vi har nogle fantastisk dygtige træner! Nogle har en utrolig teknisk forståelse og formidling heraf, andre en pædagogisk rummelighed uden lige.

Der har vi brug for at strømline lidt mere, så svømmernes udvikling ikke i samme grad er afhængeig af, at undervisningen forestås af én bestemt træner. Det gør nemlig Klubben skrøbelig ift. når den træner f.eks. skal til at studere videre i en anden by, er færdiguddannet og har fået et fuldtidsjob, eller noget helt tredje.

"Hvorfor laver I et Trænerakademi selv, når SVØM tilbyder f.eks. Svømningens Grunduddannelsen osv.?"

SVØMs Grunduddannelse tilbyder mange gode generelle tips, råd og tricks til trænere, der lige er begyndt på jobbet.
Vi har i højere grad brug for at prioritere vores ressourcer i direkte oplæring af den enkelte indenfor den nye undervisningsstrategi.
Vores trænere har pt. hver deres styrker og udviklingspotenitaler, som stikker i mange forskellige retninger. Vi har forsøgt at sammensætte en intern uddannelse, som i langt højere grad samler NORDs trænerforcer, og som går målrettet efter at udvikle i en fælles retning. Det gør vi for at kvalitetssikre vores undervisning på tværs af trænere, hold, svømmehal og svømmedag, så man får mere for pengene.

"Er Trænerakademiet et kursus, man kan tilmelde sig?"

Som akademiet er tiltænkt lige nu, er det ikke muligt at tilmelde sig det, som var det et kurset.
Trænerakademiet er pt. udelukkende for ansatte i NORD - som alle skal igennem det.

For at blive ansat i NORD skal man enten have en svømmefaglig baggrund - f.eks. fra de NORD-hold som er vist i tabellen ovenfor - eller en oprigtig interesse i at give svømmeglæde videre til andre.

"Hvad får de med sig på Trænerakademiet, som er så anderledes end det de allerede har nu?"

Trænerne undervises i stilartsformidling, personlighedsprofiler, kommunikation, pædagogik og narrativ formidling, det nye undervisningsindhold og Klubbens digitale platforme.

Når vi underviser trænerne i stilartsformidling er det både for at opdatere dem med den nyeste viden og teknik indenfor den enkelte stilart, samt for at strømline vores formidling heraf - særligt med fokus på vores større børnehold, ungehold og voksenhold.

Trænerne får desuden udarbejdet en personlighedsprofil, som både hjælper dem og os til at stille skarpt på den enkelte træners styrker og potenitaler. Der er et fantastisk værktøj til at lære sig selv og sinde "blind spots" at kende, og blive opmærksom på sig selv - særligt når det kommer til interaktion med andre.

Under fanen "Kommunikation" arbejder trænerne med denne øgede opmærksomhed på egen verbale og non-verbale kommunikation, og får værktøjer til, hvordan de bedst muligt agerer personligt og professionelt på arbejdspladsen, og lærer at identificere deres private-selv, så dette ikke kommer i vejen for undervisningen.

På trænerakademiet bliver alle ansatte indført i de nye lektionsplaner/programmer for de enkelte hold, og den narrative formidling/tilgang. Det er også i denne sammenhæng, at trænerne klædes på med pædagogiske værktøjer, der i langt højere grad vil være med til at skabe et godt læringsmiljø på det enkelte hold - og dermed generelt i Klubben.

Alle træner vil desuden modtage en grundig oplæring i de digitae platforme, som Svømmeklubben benytter til hhv. intern og ekstern planlægning og kommunikation, og i den daglige undervisning.

Alle ansatte tilbydes at svømme gratis på et hold i Undervisningsafdelingen, for at holde formen ved lige til de årlige bassinlivredderprøver i januar/februar.
Det er en forudsætning for ansættelse, at man gennemgår og består bassinlivredderprøven inden første vagt/inden Trænerakademiet.

"Er Trænerakademiet grunden til at kontingenterne er steget ifm. efterårssæsonen 2024?"

Ja, det er en af grundene til at kontingenterne er justerede. Opkvalificering af kompetencer og kvalitetssikring af indhold og formidling koster, men det batter også i sidste ende.
Vi er helt sikre på, at både trænere, svømmere og forældre vil kunne mærke en tydelig opgradering, som er alle pengene værd. Vi glæder os til at få den nye strategi ud over stepperne og levere et produkt ud over det sædvanlige.