Ungdomsholdet


Tid på holdet:
ca. 4 år (typisk 6-8 sæsoner)

Alderskategori:
12-16 år

Placering og trænertyper: 
Holdet undervises i hele bassinet med trænerne på kanten.

Hjælpemidler og udstyr:
Der benyttes som udgangspunkt ingen hjælpemidler, svømmebriller (ikke dykkerbriller) og badehætte er et krav (næseklemme tilladt).


Holdbeskrivelse:

”Ungdomsholdet” er Klubbens første og eneste ungehold for alle, der i højere grad vil deltage i spil og lege end de ønsker direkte svømmeundervisning. Svømning er selvfølgelig stadig et af elementerne i at kunne begå sig godt i vandet, men undervisning i svømmeteknik er langt fra i fokus.

På "Ungdomsholdet" går vi meget højere grad op i at skabe en ramme indenfor svømning og vandaktiviteter, der giver udviklingsrum til de unge mennesker, der ikke nødvendigvis har gåt til svømning som børn, eller som ikke nødvindigvis ønsker svømmeundervisning.

Holdet har tre fokusområder: tryghed i og omkring vand, svømmeteknisk kunnen, og sociale færdigheder.
Vi tror på, at det er "lettere at være ung", hvis man kan være fælles op en oplevelse. Vi klæder derfor de unge på til at tage styringen i en social sammenhæng, og skabe et samlingspunkt for social udveksling.

På holdet er der også plads til dem, der gerne bare vil svømmelangt. Her indretter vi en bane, hvor man "slipper for undervisning", kan slå hovedet fra, og bare "jerne baner". Man kan selvfølgelig altid efterspørge øvelser og tilretning fra trænerne, hvis man har lyst.
 

Tryghed i og omkring vand
For at opnå tryghed i og omkring vand, arbejder vi med livredningsøvelser i forskellige scenarier

Svømmeteknisk kunnen
For at opnå en svømmeteknisk kunnen, gennemgår vi helt basale svømmetekniske øvelser såsom flydeøvelser, dykkeøvelser og fremdriftsøvelser. Derefter giver vi et fokuspunkt i en opgave. Det kunne f.eks. være trykudligning i dyk, hovedstilling ved fremdrift, arm- og ben-bevægelser, når vi igangsætter en leg eller et spil.

Sociale færdigheder
Holdet har stort fokus på, at opgaven som facilitator af en øvelse overdrages til de unge. Målet er, at de unge selv bliver i stand til at opstarte variedere aktiviteter med andre i og omkring vand.

 

På holdet arbejder vi også i mild grad med stævne-parathed, da ”Ungdomsholdet” som noget nyt inviteres til at deltage i Klubmesterskabet. Vi træner derfor både starter, vendinger, indslag, opvarmning, og ikke mindst det sociale samvær.
Deltagelse i Klubmesterskabet vil dog i langt højere grad fokusere på at stå for et nisseløb og andre sjove indslag sammen med Foreningskoordinatoren, end egentlig løbs-deltagelse. 

Det forventes af svømmerne, at de deltager i samtlige stævner og sociale arrangementer på holdet, da det styrker samværet og sammenhængskraften på holdet og i Klubben generelt.


Mål/fokus


Gå gratis til svømning gennem Fritidsvejledningen
Få økonomisk støtte til kontingenter og udstyr hele 2024.
Alle børn og unge under 18 år kan kontakte den lokale fritidsvejleder via dette link.
Har du spørgsmål til dette kan du altid kontakte vores Foreningskoordinator.


Obs! Vi gør opmærksom på, at holdtider kan blive slettet og/eller flyttet med 4 ugers varsel, såfremt der er få eller ingen tilmeldinger på hold.

Undervejs i sæsonen vil vores Foreningskoordinator komme på besøg i hallen og tage billeder samt optage video af holdet. Materialet bruges til markedsføring af Klubben, dennes hold og aktiviteter både her på hjemmesiden, samt på sociale medier og trykte materialer. Ønsker du ikke at indgå i materialet, bedes du kontakte vores Foreningskoordinator hurtigst muligt efter holdtilmelding, samt gøre opmærksom på det, når hun er i hallen for at fotografere/filme. 

Tilmeld dig via dette link