Tekniksvømning for voksne


Tid på holdet:
Uendelig (typisk 10-16 sæsoner)

Alderskategori:
+16 år

Placering og trænertyper: 
Holdet undervises på langs af bassinet med træneren på kanten.

Hjælpemidler og udstyr:
Der benyttes som udgangspunkt ingen hjælpemidler.
Vi anbefaler brug af svømmebriller fremfor dykkerbriller, og ser gerne, at der benyttes badehætte (næseklemme tilladt).


Holdbeskrivelse:

”Tekniksvømning for voksne” er et bredt teknisk hold, der favner svømmere med sparsomt kendskabt til stilarterne, som ønsker at lære den basale teknik og vejrtrækning, samt til de mere erfarne svømmere, som ønsker en mere dybdegående teknisk træning.

Holdet hed tidligere "Crawl for voksne", men grundet den stigende interesse fra voksne, der gerne vil stifte bekendtskab med og dygtiggøre sig indenfor alle fire stilarter, har holdet altså udviddet sit "repertoire".

Vi bygger stille og roligt svømmeteknisk motorik op i kroppens hukommelse, og undervisningen vil aldrig gå hurtigere frem, end at du kan følge med. Vi tror på, at en nøgle til korrekt udførelse er gennem teknisk forståelse og spejling. Vi arbejder derfor meget med at forklare, hvorfor en øvelse er god til X eller Y, og hvad det f.eks. gør ved kroppens stilling i vandet, når vi placeret hovedet på den ene eller den anden måde. Dertil prøver vi så vidt muligt at demonstrere øvelserne fra kanten, og i nogle tilfælde bede en anden svømmere vise en øvelse, så du får et eksempel at arbejde efter.

Har du et særligt mål, du gerne vil opnå, forsøger vi så vidt muligt at hjælpe dig. På sigt - når du mestendels gerne bare vil klare dig selv i bassinet - anbefaler vi at flytte over på "SVØM 100". Her vil det stadig være muligt at efterspørge feedback og programmer, men træningen er i høj grad selvstændig.

Vi bestræber os på, at alle bliver udfordret på deres eget niveau, og derfor bygges undervisningen op sådan, at den helt overordnet har et forløb, den forsøger at følge, med med plads til individuelt tilrettelægning - og du er selv med til at bestemme tempoet.

Vi opfordrer alle til at deltage i eventuelle indbudte stævner og sociale arrangementer, da det styrker samværet og sammenhængskraften på holdet og i Klubben generelt.


Mål/fokus


Gå gratis til svømning gennem Fritidsvejledningen
Få økonomisk støtte til kontingenter og udstyr hele 2024.
Alle børn og unge under 18 år kan kontakte den lokale fritidsvejleder via dette link.
Har du spørgsmål til dette kan du altid kontakte vores Foreningskoordinator.


Obs! Vi gør opmærksom på, at holdtider kan blive slettet og/eller flyttet med 4 ugers varsel, såfremt der er få eller ingen tilmeldinger på hold.

Undervejs i sæsonen vil vores Foreningskoordinator komme på besøg i hallen og tage billeder samt optage video af holdet. Materialet bruges til markedsføring af Klubben, dennes hold og aktiviteter både her på hjemmesiden, samt på sociale medier og trykte materialer. Ønsker du ikke at indgå i materialet, bedes du kontakte vores Foreningskoordinator hurtigst muligt efter holdtilmelding, samt gøre opmærksom på det, når hun er i hallen for at fotografere/filme. 

Tilmeld dig via dette link