SVØM100


Tid på holdet:
Uendelig (typisk 10-16 sæsoner)

Alderskategori:
+16 år

Placering og trænertyper: 
Holdet svømmer på langs af bassinet uden vejledning fra træneren.

Hjælpemidler og udstyr:
Der benyttes som udgangspunkt ingen hjælpemidler.
Vi anbefaler brug af svømmebriller fremfor dykkerbriller, og ser gerne, at der benyttes badehætte (næseklemme tilladt).


Holdbeskrivelse:

”SVØM100” er 100% selvsvømning. Det er holdet for dem, der bare ønsker at svømme baner uden ende.

Her er der ikke en træner, der underviser. Det er med andre ord helt op til dig, hvad og hvordan du vil svømme. Det er dog muligt at efterspørge feedback samt program fra træneren.

Vi opfordrer alle til at deltage i eventuelle indbudte stævner og sociale arrangementer, da det styrker samværet og sammenhængskraften på holdet og i Klubben generelt.


Mål/fokus


Gå gratis til svømning gennem Fritidsvejledningen
Få økonomisk støtte til kontingenter og udstyr hele 2024.
Alle børn og unge under 18 år kan kontakte den lokale fritidsvejleder via dette link.
Har du spørgsmål til dette kan du altid kontakte vores Foreningskoordinator.


Obs! Vi gør opmærksom på, at holdtider kan blive slettet og/eller flyttet med 4 ugers varsel, såfremt der er få eller ingen tilmeldinger på hold.

Undervejs i sæsonen vil vores Foreningskoordinator komme på besøg i hallen og tage billeder samt optage video af holdet. Materialet bruges til markedsføring af Klubben, dennes hold og aktiviteter både her på hjemmesiden, samt på sociale medier og trykte materialer. Ønsker du ikke at indgå i materialet, bedes du kontakte vores Foreningskoordinator hurtigst muligt efter holdtilmelding, samt gøre opmærksom på det, når hun er i hallen for at fotografere/filme. 

Tilmeld dig via dette link