SVØM 17-25


Tid på holdet:
ca. 6-8 år (typisk 12-16 sæsoner)

Alderskategori:
17-25 år

Placering og trænertyper: 
Holdet undervises på langs af bassinet med trænerne på kanten.

Hjælpemidler og udstyr:
Der benyttes som udgangspunkt ingen hjælpemidler, svømmebriller (ikke dykkerbriller) og badehætte er et krav (næseklemme tilladt).


Holdbeskrivelse:

”SVØM 17-25” er Klubbens nyeste skud på stammen, og forsøger at bygge bro mellem unge- og voksenholdene.

Holdet har en bredde, der både favner både begyndere, dem der svømmer for sjov og det sociales skyld, og dem, der gerne vil svømme teknisk dygtigt og hurtigt. Målene og fokuspunkterne herunder vurderes derfor i 2-3 niveauer for hvert punkt.

Hallen fire baner deles op, så der både er en "snakkebane", en "begynderbane" og to "hurtigbaner".
"Snakkebanen" svarer til vores Motionshold, hvor hyggen er i centrum, og snak er velkommen.
"Begynderbanen" svarer til vores "Begyndersvømning for voksne"-hold og tager udgangspunkt i basal svømmeteknisk undervisning.
På "Hurtigbanerne" rummer vi både "SVØM100"-svømmere, som bare gerne vil svømme mange, hurtige baner, og "Tekniksvømning for voksne"-svømmere, som gerne vil dygtiggøre sig indenfor de fire stilarter (Crawl, Rygcrawl, Fly og Bryst) med hjælp fra trænerne.

(OBS! Kæmper man med vandskræk, anbefaler vi at man starter på et af vores dissiderede Vandskræk-hold først, og senere flytter over på SVØM 17-25)

På SVØM 17-25 kan du tage en ven med til en gratis prøvetime, og være sammen om at få motion på en måde, der er skånsom for led og muskler, og hvor det at få pulsen op, faktisk kan være sjovt.

På holdet arbejder vi også i mild grad med stævne-parathed, da ”SVØM 17-25” inviteres til at deltage Klubmesterskabet. Vi træner derfor både starter, vendinger, indslag, opvarmning, og ikke mindst det sociale samvær.

Vi har stort fokus på at skabe et socialt rum for læring og udfoldelse i og omkring vand. Det forventes derfor, at alle deltager i de indbudte stævner og sociale arrangementer på holdet, da det styrker samværet og sammenhængskraften på holdet og i Klubben generelt.


Mål/fokus


Gå gratis til svømning gennem Fritidsvejledningen
Få økonomisk støtte til kontingenter og udstyr hele 2024.
Alle børn og unge under 18 år kan kontakte den lokale fritidsvejleder via dette link.
Har du spørgsmål til dette kan du altid kontakte vores Foreningskoordinator.


Obs! Vi gør opmærksom på, at holdtider kan blive slettet og/eller flyttet med 4 ugers varsel, såfremt der er få eller ingen tilmeldinger på hold.

Undervejs i sæsonen vil vores Foreningskoordinator komme på besøg i hallen og tage billeder samt optage video af holdet. Materialet bruges til markedsføring af Klubben, dennes hold og aktiviteter både her på hjemmesiden, samt på sociale medier og trykte materialer. Ønsker du ikke at indgå i materialet, bedes du kontakte vores Foreningskoordinator hurtigst muligt efter holdtilmelding, samt gøre opmærksom på det, når hun er i hallen for at fotografere/filme. 

Tilmeld dig via dette link