Begyndersvømning for voksne


Tid på holdet:
ca. 2-4 år (typisk 4-8 sæsoner)

Alderskategori:
+16 år

Placering og trænertyper: 
Holdet undervises primært i den lave ende af bassinet med træneren i vandet.

Hjælpemidler og udstyr:
Der benyttes som udgangspunkt ingen hjælpemidler - i nogle tilfælde vil vi dog anbefale brug af bælte til en start.
Vi anbefaler brug af svømmebriller fremfor dykkerbriller, og ser gerne, at der benyttes badehætte (næseklemme tilladt).


Holdbeskrivelse:

”Begyndersvømning for voksne” minder på mange måder om vores begynderholder for børn, men med den forskel, at vi så vidt muligt forsøger at arbejde med individuel målsætning.
Det er aldrig for sent at lære at svømme - og vi vil gerne hjælpe dig godt på vej.

Vi arbejder primært med at blive trygge ved vandet, og derefter stille og roligt bygge svømmeteknisk motorik op i kroppens hukommelse. Vi tror på, at en nøgle til korrekt udførelse er gennem teknisk forståelse og spejling. Vi arbejder derfor meget med at forklare, hvorfor en øvelse er god til X eller Y, og hvad det f.eks. gør ved kroppens stilling i vandet, når vi placeret hovedet på den ene eller den anden måde. Dertil prøver vi så vidt muligt at vise øvelserne selv, så du får et eksempel at arbejde efter.

Et af de mål, vi anbefaler at sætte på lidt længere sigte, er at du ved afslutningen af dit forløb på "Begyndersvømning for voksne" kan svømme 200 m (8 baner i 25m bassinet) uden pause, og at du kan demonstrere selvredningsteknikker, sådan at du kan føle dig sikker i såvel svømmehal, som i de danske farvande. Det er også dét, der kaldes at være "svømmeduelig". 

Har du andre mål, du gerne vil opnå, eller har du bare brug for en genopfriskning af barndommens svømmerundervisning, så er vi naturligvis også behjælpelige med det. På sigt, drømmer vi om, at du efter et forløb på "Begyndersvømning for voksne", er klar til at starte på f.eks. "Tekniksvømning for voksne", "Svøm100" eller "AquaFitness/Motionsholdet".

Vi bestræber os på, at alle bliver udfordret på deres eget niveau, og derfor bygges undervisningen op sådan, at den helt overordnet har et forløb, den forsøger at følge, med med plads til individuelt tilrettelægning - og du er selv med til at bestemme tempoet.

Vi opfordrer alle til at deltage i eventuelle indbudte stævner og sociale arrangementer, da det styrker samværet og sammenhængskraften på holdet og i Klubben generelt.


Mål/fokus


Gå gratis til svømning gennem Fritidsvejledningen
Få økonomisk støtte til kontingenter og udstyr hele 2024.
Alle børn og unge under 18 år kan kontakte den lokale fritidsvejleder via dette link.
Har du spørgsmål til dette kan du altid kontakte vores Foreningskoordinator.


Obs! Vi gør opmærksom på, at holdtider kan blive slettet og/eller flyttet med 4 ugers varsel, såfremt der er få eller ingen tilmeldinger på hold.

Undervejs i sæsonen vil vores Foreningskoordinator komme på besøg i hallen og tage billeder samt optage video af holdet. Materialet bruges til markedsføring af Klubben, dennes hold og aktiviteter både her på hjemmesiden, samt på sociale medier og trykte materialer. Ønsker du ikke at indgå i materialet, bedes du kontakte vores Foreningskoordinator hurtigst muligt efter holdtilmelding, samt gøre opmærksom på det, når hun er i hallen for at fotografere/filme. 

Tilmeld dig via dette link