Begynder Midt


Tid på holdet:
1-1½ år (typisk 1-3 sæsoner)

Alderskategori:
6-10 år

Placering og trænertyper: 
Holdet undervises i midten bassinet, primært med træneren på kanten.

Hjælpemidler og udstyr:
På dette hold er det en forudsætning, at man har smidt bæltet. Er dette ikke tilfældet, arbejder vi på at få det af hurtigst muligt, så vi kan komme i mål med alle øvelserne.
Vi arbejder på at smide dykkerbrillerne og i stedet bruge svømmebriller (næseklemme tilladt).


Holdbeskrivelse:
”Begynder Midt” er Klubbens tredje børnehold i rækken, hvor børnene er alene i vandet, og holdet har til formål at skabe bro imellem ”Begynder Lav ende” og ”Let Øvet”. Det er på dette hold, børnene i langt højere grad oplever at svømme mere stabilt fra kant til kant, da de ikke kan nå bunden. Her begynder vi for alvor at tage fat i fremdrift og de tekniske bevægelser, selvom vi stadig leger stilarterne ind.

Rumforståelse og orientering i vand er en nødvendighed, for på sigt at kunne begå sig på det dybe. Vi arbejder derfor videre med spring, og i højere grad dyk og afsæt under vand, samt rotation i forskellige retninger.
Der er stort fokus på kropskontrol fra center til finger- og tåspids, som er en nødvendighed for virkelig at lykkes med de fire stilarter.

Fokus er fortsat primært på at lære crawl og rygcrawl, samt fly-ben med og uden plade, men med langt mere kontinuitet i og kontrol over bevægelserne.


Mål/fokus


Gå gratis til svømning gennem Fritidsvejledningen
Få økonomisk støtte til kontingenter og udstyr hele 2024.
Alle børn og unge under 18 år kan kontakte den lokale fritidsvejleder via dette link.
Har du spørgsmål til dette kan du altid kontakte vores Foreningskoordinator.


Obs! Vi gør opmærksom på, at holdtider kan blive slettet og/eller flyttet med 4 ugers varsel, såfremt der er få eller ingen tilmeldinger på hold.

Undervejs i sæsonen vil vores Foreningskoordinator komme på besøg i hallen og tage billeder samt optage video af holdet. Materialet bruges til markedsføring af Klubben, dennes hold og aktiviteter både her på hjemmesiden, samt på sociale medier og trykte materialer. Ønsker du ikke at indgå i materialet, bedes du kontakte vores Foreningskoordinator hurtigst muligt efter holdtilmelding, samt gøre opmærksom på det, når hun er i hallen for at fotografere/filme. 

Tilmeld dig via dette link