Covid -19

Opdateret juni 2022

Der er ikke længere restriktioner i forbindelse med undervisning. Dog har vi fundet ud af at nogle tiltag har virket, og højnet undervisningen for både børn, voksne og personale. Derfor vil nedenstående stadig være gældende i forbindelse med undervisning i Svømmeklubben NORD.

Omklædning

 1. Mht. omklædningen, så forventer vi, at større børn, der er 100% selvhjulpne og ikke har brug for støtte og vejledning ift. omklædning og bad, klarer sig selv i omklædningen.
 2. For børn, der stadig har brug for støtte og vejledning ifm. omklædning, er det kun tilladt at komme med én voksen pr. familie. Søskende må igen komme med ind i omklædningen.
 3. ​I må tidligst møde op i omklædningsrummene 15 min. inden undervisningen starter og der er maks. 15 min efter endt undervisning til bad og påklædning, så kan vi nå rengøringen imellem hvert hold.
 4. Bliv i omklædningsrummene når der er badet og klædt om til svømmetøj, så kommer vi og henter jer når det er svømmetid, og går vi sammen ud til bassinet. Når det kun er det igangværende hold der er i hallen, skaber ro til undervisning, og samtidig kan vi sikre, at der ikke kommer for mange i hallen ad gangen.

​​Forældre i Gl. Lindholm:

 1. ​Forældre SKAL bruge indgangen i skolegården for at komme op på balkonen, i må IKKE gå igennem svømmehallen.
 2. Ingen forældre må opholde sig omkring bassinet, og vi kan desværre ikke dispensere for dette.
 3. Når man går på balkonen, skal man tage sko af i gangen – de blå plastikfutter er afskaffet af Aalborg kommune.
 4. Skulle vores trænere ikke kunne trøste hvis uheldet er ude, eller har jeres barn brug for jer, så bliver de fulgt omklædningen hvor i kan mødes med dem.

Forældre i Vadum hallen:

 1. Forældre SKAL bruge indgangen til hallen fra forhallen og skal blive siddende oppe ved vipperne eller ved bænkene ovre ved omklædningen.
 2. Ingen forældre må opholde sig omkring bassinet.
 3. Når man går ind i hallen, skal man tage sko af i gangen – de blå plastikfutter er afskaffet af Aalborg kommune.

Vi er klar over at situationen kan vende, og følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens anbefalinger og holder afstand, så godt vi kan, samt sørger for at sikre god håndhygiejne - det håber vi selvfølgelig I vil hjælpe os med, så vi kan passe godt på hinanden.

Skulle et barn eller en pårørende udvise tegn/symptomer eller blive testet positiv for covid-19, så skal man selvfølgelig blive hjemme, IKKE møde op i hallen! Vi forbeholder os retten til at afvise børn, der møder op i hallen med symptomer i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette gælder sygdom generelt - sygdom bør holdes i hjemmet, og ikke spredes til andre udøvere eller personale.

Vi forbeholder os til enhver tid retten til ændringer ifm. nye udmeldinger fra de officielle myndigheder.