Bestyrelse

Bestyrelsen i Svømmeklubben NORD består af følgende:

Formand
Flemming Skjøtt
E-mail: flemming@svommeklubbennord.dk

Næstformand
Jørgen Friis Andersen

 

Kasserer

Brian Sørensen

​E-mail: kasserer@svommeklubbennord.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Troels Bjørn

Sinne Bertelsen

Julie Ottesen

Stine Eliasen

Heidi Sørensen