Bestyrelse

Bestyrelsen i Svømmeklubben NORD består af følgende:

Formand
Lene Møller
E-mail: formanden@svommeklubbennord.dk

Næstformand
Jørgen Friis Andersen

 

Kasserer

Brian Sørensen

​E-mail: kasserer@svommeklubbennord.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Flemming Skjøtt

Stine Laursen

Troels Bjørn

Sinne Bertelsen