Bestyrelse

Bestyrelsen i Svømmeklubben NORD består af følgende:

Formand
Flemming Skjøtt, 20 26 64 34
E-mail: flemming@svommeklubbennord.dk

Næstformand
Jørgen Friis Andersen

 

Kasserer

Brian Sørensen

​E-mail: kasserer@svommeklubbennord.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Heidi Sørensen

Julie Ottesen

Sinne Bertelsen

Stine Eliasen (udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske pr. 19/6-2023)

Troels Bjørn