Begynder

Begynder

På Begynderholdet arbejdes der fortsat med læring igennem leg, men undervisningen begynder at være mere målrettet på udvikling af børnenes færdigheder i de forskellige stilarter.

Det primære fokus er stadig på undervisning i Crawl og Rygcrawl, da de er de mindst motorisk krævende stilarter. Der arbejdes videre på benspark og undervisningen begynder samtidig at arbejde med inkludering af armtag.

Vi tilstræber, at børnene ikke bruger armvinger på dette hold samt, at de hurtigt smider bæltet, hvis dette bruges. Der undervises i lav ende uden forældre i vandet. 

FORMÅL

Formålet med Begynderholdet er at skabe trygge rammer, hvor børnene kan vænne sig til at være i vandet og opnå følgende færdigheder:

​​

MÅLGRUPPE

Begynderholdet er hovedsageligt for børn i alderen fra 5 -9 år. Der undervises i den lave ende af bassinet med både en træner og en hjælpetræner. Både træner og hjælpetræner er nede i vandet sammen med børnene for at hjælpe dem mest muligt.

Begynder 9-16år henvender sig til ældre børn. Indholdet i undervisningen er den samme som for begynder, dog målrettet aldersgruppen.

Kan barnet ikke være alene i hallen og har brug for forældre tæt på ved opstart, henviser vi til vores Miniplaske hold, hvor forældrene deltager i undervisningen. Når barnet er klar til at være i hallen uden forældre, flytter vi blot barnet på et hold med passende niveau med en ledig plads.

​Undervisningstider

Se holdtider og tilmeld dig begynder her »