Handelsbetingelser​

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Svømmeklubben NORD er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Svømmeklubben NORD må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned, kvartal eller halvårlig), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Svømmeklubben NORD er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Svømmeklubben NORD eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Svømmeklubben NORD ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Ved udsendelse af girokort pålægges et gebyr på 25,- kr.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Svømmeklubben NORD har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Svømmeklubben NORD indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.svommeklubbennord.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Svømmeklubben NORD, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Svømmeklubben NORD som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om:

  1. Hvilke oplysninger der behandles
  2. Behandlingens formål
  3. Hvem der måtte modtage oplysningerne samt
  4. Hvorfra oplysningerne stammer
En registreret kan til enhver tid over for Svømmeklubben NORD gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

​​

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Svømmeklubben NORD fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Svømmeklubben NORD

Skolevej 2, 9400 Nørresundby
​CVR-nr: 14342028

Telefon: 98 17 41 37

E-mail: kontakt@svommeklubbennord.dk

​Børne- og voksenhold

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold?​

Konkurrenceafdelingen

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen?​