Generalforsamling 2023

18-02-2023

Indkaldelse til Generalforsamling

for foreningen:

Svømmeklubben NORD

Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 22. Marts 2023, klokken 17.00-18.30

Sted: SKANSEN, Lerumbakken 11, i Restauranten

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Indkomne forslag til pkt. 4 skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet på: flemming@svommeklubbennord.dk

Bestyrelsen består af følgende personer. Man er valgt for en periode på 2 år af gangen:

Ikke på valg:

På valg:

Derudover er der tre ledige pladser, som vi opfordrer medlemmerne til at opstille til.

Man kan opstille med skriftligt tilsagn til et bestyrelsesmedlem, hvis man ikke kan være til stede på generalforsamlingen.

Efter mødet vil bestyrelsen gerne invitere dem, som har deltaget, til spisning i SKANSEN’s restaurant (hvor mødet også afholdes).

Af hensyn til bestilling af mad bedes du tilmelde dig spisning på dette link: https://svommeklubbennord.dk/event/86

Selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding, og er åben for alle med tilknytning til NORD!

PDF Version af indkaldelsen på dette link