Referat af generalforsamlingen

​1. Valg af dirigent og referent

Jørgen Friis Andersen blev valgt til dirigent og referent

2. Bestyrelsens og afdelingernes beretning for det forløbne år

Bestyrelsens beretning

De fleste aktiviteter sker i hhv. svømmeskolen, konkurrenceafdelingen og dykkerafdelingen. I bestyrelsen forsøger vi at sætte rammerne, mens afdelingerne udfører aktiviteter i det daglige. Vi har dog nogle aktiviteter og driftsopgaver, hvor vi er ansvarlige.


Budget og økonomiopfølgning er fortsat noget, som vi arbejder med. Det betyder utrolig meget for klubbens udvikling, at vi får sat økonomiske mål og følger op på disse. Det gør vores arbejde meget nemmere - og mere gennemskuelig for alle. Det gør også, at vi nemmere kan sætte nye initiativer i gang og følge op på eksisterende aktiviteter.


En af de aktiviteter, som vi har forsøgt at gentænke i 2017 er Open Water og generelt vores voksensvømning. Det er ingen hemmelighed, at vores Open Water ikke kørte optimalt i 2017. Vi har derfor, blandt andet, holdt møde med en række frivillige, som har været på vores open water hold. Deltagerne har givet input til vores 2018 satsning, som vi er spændt på at følge.


Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle vores mange samarbejdspartnere, som vi har et fantastisk samarbejde med. Det gælder selvfølgelig Aalborg Kommune, som vi har et godt samarbejde omkring hallerne og ikke mindst skolesvømning. Vi sætter stor pris på vores daglige samarbejde med alle de ansatte.


En stor tak skal også lyde til vores sponsorer, og her vil jeg gerne fremhæve Nordjyske Bank, som yder et uundværligt bidrag til klubben. Vi håber og tror, at vi kan fortsætte samarbejde således både klubben og banken får glæde heraf. 


Svømmeskolens beretning

Medlemstal i svømmeskolen

Vi har i 2017 oplevet en fremgang på langt størstedelen af vores børnehold. Således har vi for første gang i længere tid kunne melde alt udsolgt på alle vores plask og leg- samt begynderhold, i begge haller. Ift. de to sidste børnehold, let øvet og øvet, er vi også godt med, hvor det især i Vadum er gået strygende.

Ligesom i 2016 har vi oplevet et fald i medlemmer på voksenholdene, hvor det særligt på vores crawlhold er hårde tider med få medlemmer. Vi forsøger til stadighed at få liv i holdene igen og det skal nok lykkes.

Vi har i 2017 for første gang afholdt Aqua Camp i påsken, hvilket var en stor succes. Det var en tredages camp inden helligdagene, og vi havde fornøjelsen af 27 dejlige børn i det smukke påskevejr. Igennem hele efteråret er der løbende kommet henvendelser om vi gentager succesen i 2018 – og dét gør vi.


Skolesvømning

Samarbejdet med forvaltningen kører fortsat gnidningsfrit og vi oplever stadig en omfattende velvillighed fra deres side til både at gøre det så let for os som muligt, både administrativt og på kanten i hallerne, men også ift. sparring ved diverse episoder i hallerne.


Personalegruppen

Vi har i 2017 oplevet den laveste antal sygemeldinger i mange år. Det blev kun til 21 stk i alt for hele året, fordelt på 13 i foråret og 8 i efteråret, hvilket er absolut godkendt. Generelt meldes der om stor tilfredshed i personalegruppen, hvilket selvfølgelig også er medvirkende til det lave antal sygemeldinger.

Sidst, men ikke mindst, så har vi haft besøg af arbejdstilsynet i oktober. Det var et rigtig godt besøg, og ud over en sidebemærkning om en arbejdsstation på kontoret, så var der udelukkende roser til NORD.


Svømmeskoleudvalget

Patrick Levisen

Mikkel Himmelstrup

Anne Ditte Larsen

Lotte Leismann


Konkurrenceafdelingens beretning

2017 vil blive husket som året hvor der var mange aktiviteter i afdelingen der fortsætter den gode udvikling. For en tredjedel af afdelingens svømmere vil året sikkert blive husket som det år hvor årets træningslejr var under solens varme i Barcelona.


Vi kan glædes over at den gode trivsel og de gode resultater er stabile og det giver blandt andet flere NORD svømmere til de nationale mesterskaber.


For at der kan skabes en god trivsel kræver det, at hverdagen er fyldt med det gode samarbejde mellem svømmere, trænere, forældre og andre aktører – ingen kan det hele alene og derfor har samarbejdet i hverdagen en høj prioritet.


Fra sæson opstart i august er K2 og K1 i langt højere grad blevet delt i to selvstændige hold, hvilket har været til stor gavn for alle omkring holdet.


Tak til Aalborg kommune for de velfungerende vendeplader der er etableret i Svømmeland, hvilket har betydet at vi kan øge kapaciteten for holdene.


I 2017 gentog vi arrangør rollen og var denne gang værter for Regionsmesterskabet, hvor mange svømmere fra de Nordjyske klubber fandt vejen til Vadum.


Konkurrenceudvalget

Jeanette Christensen

Ole Høgh

Jørgen Andersen

Lone Larsen

Josva Kleist

Carsten Pihl


Dykkerafdelingens beretning

2017 har været et år, hvor der på sin vis er sket en hel masse, men på den anden side et år uden al for megen aktivitet. Året startede som altid ud med vores generalforsamling, hvor vi havde lidt rotation på de forskellige poster. Daniel fratrådte som formand og jeg overtog hans plads, samtidig sagde vi også tak for Cressors solide indsats som cheftræner, en post som jeg også har overtaget og forsøgt at fylde ud. Dykkermæssigt startede foråret startede ud med Kristi himmelfarts-turen der var en god tur, men en tur med en brat opvågning, da Nordstjerne blev vædret af LOA inde i Anholt havn. Vædringen gav nogle skader på Nordstjernen der gennem året er blevet udbedret både fra vores side, men også med hjælp fra LOA’s folk. Sommeren har været en noget ustadig, som vi også mærkede på sommerturen, der i 2017 gik i høj bølgegang over til Sveriges vestkyst hvor vi havde flere gode dyk. Herefter sejlede vi mod Strandby og senere mod Aalborg i høj søgang, hvor vejret gjorde at turen måtte sluttes før tid. Generelt har der ikke været det gode dykkervejr og det er derfor kun blevet til enkelte små ture i klubben, men vi har holdt humøret højt og har traditionen tro sluttet året af, med en god julesejlads og julefrokost. Samt vores traditionsrige Juledyk, med nissehuer afsluttet med gløk og æbleskiver. Afslutningsvis vil jeg sige at 2017 også har været et år der har lagt op til stor debat om dykkerne i hele Aalborg og Nr. Sundby da vi her har været til møde omkring eksistemsgrundlaget for alle klubberne, hvor der er blevet diskuteret hvidt og bredt. Både om øget samarbejde men også muligheden for sammenlægning af flere klubber. Jeg ser frem mod et 2018 der forhåbentlig byder på en masse gode oplevelser både over og under vand. 


Dykkerudvalget

Laurits Marcussen
Rasmus Christiansen

Kim Hansen
Malthe Anderberg

Kurt Nørgaard


Alle beretningerne blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskabet for året 2017 blev fremlagt og godkendt
Budget for året 2018 blev fremlagt og godkendt

4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogle indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jan Kock. og Jørgen Friis Andersen.
De blev begge genvalgt uden modkandidater.

6. Valg af to bilagskontrollanter
Helle Lind og Anders Møllerskov blev genvalgt som bilagskontrollanter.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg Redmark som revisor

Generalforsamlingen godkendte forslaget.


8. Evt.
Under dette punkt blev badebroen ved Lindholm diskuteret. I dag er det sådan at broen bliver flyttet frem og tilbage om sommeren og om efteråret. De personer, der har gjort dette gennem flere år, kan Ikke klare opgaven mere pga. alderen, og de vil gerne, at andre overtager opgaven, evt. Svømmeklubben NORD. Badebroen blev diskuteret, men da klubben har brug for kræfter til at holde klubben igang, så ønskes ikke flere opgaver på nuværende tidspunkt.

Ny cheftræner til NORD pr. 1. august 2020
02-05-2020
CHEFTRÆNER TIL NORD
Læs hele nyheden
Aqua Camp i sommerferien
31-03-2020
Tilmeldingen er åben!
Læs hele nyheden
Opdt. på Generalforsamlingen 2019
18-03-2020
Årets generalforsamling er aflyst
Læs hele nyheden
Træningen i NORD lukker ned
11-03-2020
NORD indstiller al aktivitet midlertidigt
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
11-03-2020
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i ForældreForeningen
Læs hele nyheden
Generalforsamling 2020
11-02-2020
Hermed indkaldes der til generalforsamling i Svømmeklubben NORD
Læs hele nyheden
3 dages Aqua Camp i påsken
04-02-2020
Så er tilmeldingen åben til årets påske camp!
Læs hele nyheden
Har du set skruen
23-12-2019
Drillenissen har været på spil, skruen er væk og dykkerkafdelingen flytter
Læs hele nyheden
Sammenlægning af tre dykkerklubber
20-12-2019
Efter to års arbejde med at undersøge motiv og grundlag har tre af byens dykkerklubber besluttet at fusionere til én under navnet Aalborg-Nørresundby Sportsdykkerklub. 95 procent af medlemmerne i Aalborg Sportsdykkerklub, Nords Sportsdykkere og Nørresundby Sportsdykkerklub har stemt for sammenlægningen, som gælder allerede fra 1. januar. Klubben kommer til at have over 120 medlemmer og tilbyder alle tænkelige aktiviteter fra snorkling og undervandsrugby til de mest avancerede dyk.
Læs hele nyheden
SÆSONTILMELDING OG -OPSTART
13-12-2019
Der til tilmelding til forårssæsonen lige på den anden side af nytår
Læs hele nyheden
SÆSONTILMELDING OG -OPSTART
25-06-2019
Info om efterårssæsonen 2019
Læs hele nyheden
Jobsopslag - ny cheftræner i NORD
24-05-2019
Vi søger en ny fakkelbærer til konkurrenceafdelingen
Læs hele nyheden
Aqua Camp i sommerferien
25-04-2019
Vi er klar til Camp i uge 32 - kom og leg og lær med os!
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamlingen
02-04-2019
Referat af generalforsamlingen torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Forslag til generalforsamlingen
21-03-2019
Indkomne forslag
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
28-02-2019
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Forældre Foreningen
Læs hele nyheden
3 dages Aqua Camp i påsken
25-02-2019
Alle friske vandhunde - kom og leg og lær!
Læs hele nyheden
Generalforsamling
25-02-2019
Der indkaldes til den årlige generalforsamling
Læs hele nyheden
Opdaterede holdplaner
18-12-2018
Holdplaner for foråret 2019 ligger klar nu
Læs hele nyheden
Afskedsreception
29-08-2018
Afsked med Patrick Levisen inden han rejser vestpå
Læs hele nyheden
Ædelt metal til NORD-svømmer
20-08-2018
Der var medaljehøst ved det netop overståede EM i Dublin
Læs hele nyheden
Fuldtidstræner til Svømmeklubben NORD
15-08-2018
Kunne du tænke dig et alsidigt job, hvor du har mulighed for at være med til at præge udviklingen af en hel klub? Brænder du for svømning og kan du have høje ambitioner på klubbens vegne? Så er stillingen som cheftræner i Svømmeklubben NORD måske noget for dig.
Læs hele nyheden
Assistenttræner til Konkurrenceafdelingen
30-06-2018
Svømmeklubben NORD søger en træner til klubbens konkurrenceafdeling.
Læs hele nyheden
SÆSONTILMELDING OG -OPSTART
25-06-2018
Info om efterårssæsonen 2018
Læs hele nyheden
Kristihimmelfartstur i dykkerafdelingen
09-05-2018
Efter en rigtig god kristihimmelfarts tur, med 6 mand afsted samt 2 gæster fra Aalborg sportsdykkerklub, rigtig godt vejr og gode vrag dyk. Læs tur referatet her
Læs hele nyheden
Aqua Camp i sommerferien
26-04-2018
Vi er klar til Camp i uge 32 - kom og leg og lær med os!
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamlingen
03-04-2018
Referat af generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Ændring af telefontid
07-03-2018
Hallo? Det er Svømmeklubben NORD...
Læs hele nyheden
3 dages Aqua Camp i påsken
25-02-2018
Alle friske vandhunde - kom og leg og lær!
Læs hele nyheden
Indkaldelse til generalforsamling
17-02-2018
Generalforsamlingen 2018 i Svømmeklubben NORD står får døren
Læs hele nyheden
TILMELDING OG SÆSONSTART
21-12-2017
Efterårssæsonen er nu helt officielt lukket ned! Og hvilken sæson! Vi glæder os faktisk allerede til januar, hvor vi kan komme tilbage til hallerne!
Læs hele nyheden
Vigtige datoer
29-05-2017
Hvornår slutter forårssæsonen? Og hvornår starter vi op igen? Og hvornår er det nu vi skal i gang med tilmeldingen?
Læs hele nyheden
Aqua Camp i sommerferien
17-05-2017
Vi er klar til Camp i uge 31 - kom og leg og lær med os!
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamlingen
14-03-2017
Referat af generalforsamlingen tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Generalforsamling Svømmeklubben NORD
13-02-2017
Indkaldelse til Generalforsamling
Læs hele nyheden
Spring i Baljen – Open Water træning
17-05-2016
​ Svømmeklubben NORD tilbyder igen i år et Open Water forløb. Der er et for nybegyndere og et for erfarende åben vand svømmere. Prisen for det hele er kr. 699,-!
Læs hele nyheden
Live link til EM i parasvømning – Laura Christensen
02-05-2016
Følg Laura Christensen ved EM i Portugal, når hun skal ned og vise de danske farver frem igennem hele ugen.
Læs hele nyheden
Parkvendia Swim Cup 2016
02-05-2016
I den netop overståede weekend var 12 svømmere fra NORD til stævne i Hjørring, og samlet set havde svømmerne 97 individuelle starter, hvor af 11 af dem var finaler.
Læs hele nyheden
Dansk Svømme Award 2016
20-04-2016
Som noget nyt har svømmeunionen søsat sit eget pris-show, Dansk Svømme Award. Første udgave blev afholdt tirsdag d. 19. april, og blandt prisvinderne var flere gode bekendte af Svømmeklubben NORD.
Læs hele nyheden
Vestdanske årgangsmesterskaber, foråret 2016
11-04-2016
I weekenden d. 8. – 10. april blev der afholdt VÅM i Thisted. Som noget nyt ved forårets mesterskab var der seks forskellige løb, som hver svømmer kunne svømme, da Dansk Svømmeunion gerne vil have de årgangssvømmere til at udvikle sig i retningen af 400 IM.
Læs hele nyheden
Casper BC: årets VIP Ildsjæl i Aalborg Kommune
04-03-2016
​I går fik Casper, som de fleste kender som BC, Aalborg kommunes VIP Ildsjæl ved Aalborgs Bedste. Prisen gives til unge ildsjæle under 25 år. Baggrunden er BC’s frivillige arbejde med åben vand svømning i klubben.
Læs hele nyheden
NORD’s klubmesterskaber 2009
24-11-2009
Klubmesterskaberne i Svømmeklubben NORD blev i år afholdt d. 20.-22. november og rigtig mange trodsede svineinfluenzaen og deltog i kampen om hvem der om søndagen skulle kåres som klubmester for Svømmeklubben NORD.
Læs hele nyheden
NORD’s klubmesterskaber 2008
20-11-2008
Klubmesterskaberne blev igen i år en hård dyst om medaljerne og titlen som klubmester i Svømmeklubben NORD. Mange af de yngre prøvede at være med til deres første stævne og alt i alt havde alle en god weekend, selvom det nok var hårdt for de ældste.
Læs hele nyheden
Klubmesterskaberne 2007
18-11-2007
D. 16.-18. november blev der afholdt klubmesterskaber og det blev som forventet 3 sjove, men hårde dage. 53 deltagere og endnu flere forældre var mødt op for at overvære stævnet. Yngste svømmer var 8 år, mens ældste var 29 år.
Læs hele nyheden

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.