Referat af Genralforsamling 2019

Punkt 1

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår følgende

Dirigent: Jan Koch

Referent Jørgen F. Andersen

Begge blev valgt uden mod kandidater

Punkt 2

Beretninger fra afdelingerne

Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Så er det tid igen, dog noget senere end de tidligere år.

Beretningen fra formanden i Svømmeklubben NORD

Jeg vil dele min beretning ind i 2 dele: Den før Corona-Covid-19 og Den under Corona-Covid-19.

Grunden til at jeg har valgt at dele beretningen i 2, er at vi afholder vores generalforsamling, senere end vores vedtægter de siger, men Corona-Covid-19, satte en brat stopper for afholdelsen af generalforsamlingen sidst i marts måned. Grunden til det, var at vores Statsminister Mette Frederiksen, kom ud med en meddelelse om at Danmark lukker ned pr 12 marts.

Det var grunden til at vi ikke kunne nå at afholde vores generalforsamling, inden udgangen af marts måned.

Men nu er vi forsamlet her i dag og vil derfor gennemføre den udsatte generalforsamling for Svømmeklubben NORD

Jeg vil skrue tiden tilbage til generalforsamlingen 2019, hvor der var 2 store forandringspunkter på generalforsamlingen

Vores dykker afdeling, forlod os pr 31.12.2019, som blev besluttet på generalforsamlingen marts 2019. Det skete uden de store diskussioner.

Vi sagde også tak til 2 betydningsfulde personer for Svømmeklubben NORD, i det formanden Stine Sørensen og vores kasserer Rune Strøm forlod 2 betydningsfulde poster.

Under generalforsamlingen 2019, fik vi et nyt bestyrelsesmedlem, Brian Sørensen, som blev klubbens nye kasserer. Brian har det sidste år, brugt en del tid på at sætte sig ind i klubbens økonomi. De 2 andre poster, som næstformand, blev Jan Koch og formand Jørgen F. Andersen.

Vi har i følge vedtægterne for klubben også repræsentation af udvalgene, så dyk fortsatte med Laurids Marcussen på posten, Svømmeskolen fortsatte med Peter Emil Sørensen på posten, og

K udvalget sagde farvel til Jeanette Christensen, og i stedet for har k udvalget indsat Stine Laursen på posten.

Pr 31.12.2019 forlod dykkerne os, de fik deres gummibåde, kutter og andet materiel med sig, og ligeledes SKRUEN, som har ligget foran vores klubhus i mange år.

Skruen, der er nu ved deres nye klubhus, som er ved Limfjordsbroen.

Jeg vil gerne sige tak til dykkerne for et godt samarbejde gennem årerne, og ønske dem en god fremtid, sammen med de 2 andre dykkeklubber, de blev lagt sammen med.

Bestyrelsen har ellers gennem det sidste år brugt tid på at lære klubbens regnskab at kende og se på regnskaberne med nye øjne.

Svømmeklubben NORD har også her til sæsonstart fået en ny, og længe ventet cheftræner.

Derfor vil jeg gerne byde Anders Kjær Pedersen rigtig hjertelig velkommen til klubben.

Vi håber du vil komme til at trives i klubben Anders.

Det giver mig også mulighed til at takke alle vore trænere i klubben, det gælder K trænere, Talenttrænerer og svømmeskole trænere, samt andet personale, som hjælper os med at drive Svømmeklubben NORD.

Der skal også lyde en stor tak til Anne, uden dig, så ville vi nok få meget mere at lave

Anne, du klarer fint kontakten til kommunen mv. Tak til dig Anne.

Jeg vil også sige tak til alle andre frivillige, som hjælper klubben. Vi har frivillige, som hjælper os med at have en aktiv Facebook gruppe, og ligeledes få nyheder på svømmeklubbens hjemmeside.

Det giver os mulighed for at vise hvad Svømmeklubben NORD står for mv. En stor tak til alle Jer frivillige.

Jeg vil også nævne vores Hovedsponsor NORDJYSKE BANK, som igen i denne sæson vil støtte os økonomisk. Tak for det.

Svømmeklubben NORD har også det sidste års tid forsøgt nye tiltag omkring svømning, idet vi har givet muligheder for at der kan dyrkes mere Åbent Vand svømning, og her har Dan hjulpet til, og det har givet mange gode resultater for klubben, i form af en del medaljer. Stort tillykke til alle jer svømmere.

I perioden midt marts og frem til sidst i maj, der var klubben lukket ned pga. Corona-Covid-19, men i juni måned kom vi så småt i gang med først landtræning, og senere de sidste 14 dage inden sommerferien en tur i vandet.

Der var nok ingen af os der havde regnet med at vi skulle være lukket i så lang tid, og skulle det ske igen, hvad jeg ikke håber, så må vi som svømmeklub tænke nye baner, så som undervisning på skype, eller andre kanaler, sådan at kammeratskabet i K og talentafdelingen, den kan sikres og bevares på en sådan måde.

Under Corona-Covid-19 perioden, har vi i bestyrelsen modtaget mange spørgsmål. og dem har vi på bedste vis prøvet på at takle, undersøge og besvare.

Til sidst endnu engang tak for den forståelse du som medlem af klubben har haft under Corona-Covid-19, men nu håber vi på en god sæson for Svømmeklubben NORD, hvad enten det gælder for dig, som er en del af svømmeskolen, eller for dig, som gerne vil være en del af konkurrenceafdelingen, og tage kampen om mod nye P tider og medaljer.

Svømmeskolens beretning for det forgangne år

Medlemssituationen i svømmeskolen: 2019 har medlemsmæssigt været knap så godt som 2018, men vi oplever stadig en ganske tilfredsstillende belægning på børneholdene, især på plask og leg og begynder, som er så godt som fyldte hver eneste dag.

Vi har i år gennemgået undervisningskonceptet i svømmeskolen og har opdateret hvor det var relevant.

Opsvinget i antallet af medlemmer på voksenholdene er stabiliseret og vi kører stadig med stort set fyldte hold.

Derudover har vi set en massiv fremgang for både vandskrækholdet, begynderholdet for voksne og crawl1, hvor der har været kamp om pladserne og alle tre hold har været overbooket i et forsøg på at imødekomme efterspørgslen.

Vi gentog succesen med en tredages Aqua Camp i påskeugen med 26 glade unger og en hel uges camp i uge 32 med 32 lige så glade unger, en masse leg, læring og livredning i hallen og masser af sjov og ballade i gymnastiksalen og klubhuset.

Skolesvømning: Vores to kontakter på skolesvømning på Skoleforvaltningen er blevet skiftet ud, den ene gik på efterløn, den anden blev forfremmet. Vores nye daglige kontakt Mette har vist sig utrolig fleksibel i samarbejdet og hun har en anderledes og mere aktiv tilgang til håndteringen af skolesvømningen. Samarbejdet med forvaltningen kører fortsat gnidningsfrit og vi oplever stadig en omfattende velvillighed fra deres side til både at gøre det så let for os som muligt, både administrativt og på kanten i hallerne, men også ift. sparring ved diverse episoder i hallerne. Samarbejdet med skolerne kører bedre end tidligere, da de har fået bedre styr på aflysninger og fået bedre forståelse for hvordan samarbejdet er strukturer imellem skolerne og svømmeklubberne – begge dele kan mærkes i hallerne.

Personalegruppen: Der er god ro og orden og generelt en god stemning i personalegruppen. Der er meget få sygemeldinger og de ansatte er rigtig gode til at hjælpe hinanden, både med byttevagter og generelt i hallerne. Fokus igennem året har været på at forbedre de ansattes faglighed med kurser og uddannelse.

Konkurrenceafdelingens beretning for det forgangne år

K-udvalget – har haft en stor udskiftning i løbet 2019, og der er nu ved at være fodfæste på de opgaver der følger året.

Sæsonen i 2020 har været udfordret af covid-19, der hersker ingen tvivl om at vores svømmere har savnet vandet, deres trænere og ikke mindst deres holdkammerater. Vi håber på en efterårssæson med god træning og et klubmesterskab, sådan at vi kan være klar til stævner når det igen bliver en mulighed. Det gode klubliv – har en høj prioritet i NORD. Det er vigtigt for den enkelte svømmer, forældrene og de mange andre aktører i klubben, at hverdagen i klubben bliver fyldt med gode oplevelser. Vi tror på, at de oplevelser der bliver skabt i fællesskabet er med til, at trække tråde ind i den videre færden også den dag svømmeren ikke er aktiv længere.

Trænerfronten – der sket en smule på trænerfronten, vi har sagt farvel til 2 trænerne, men vi har også sagt goddag til en ny cheftræner og en talenttræner. Anders er den nye cheftræner og også den primære træner på K1, og Daniel er ny træner fra egne rækker på talentholdet.

Vi ser meget frem til samarbejdet med Anders, og det ved vi er vores svømmere og trænere også gør.

Medlemmer - Konkurrenceafdelingen har i 2019 og 2020 stået over for en mindre nedgang i medlemstallet, men der er også kommet nye til som vi byder velkommen. Trods nedgangen har vi en stigning af medlemmer der deltager i stævner, og det er med til at vi markerer os ude i byen, og vi bliver lagt mærke til.

Træningslejr - Talentholdet og K3 var på træningslejr endnu engang i Løkken idrætscenter i foråret 2020. 31 glade svømmere plus trænere og ledere gav den gas, og have en dejlig tur.

K1 og K2 har ikke været på træningslejr i 2020, men k-udvalget forventer at afholde en mindre træningslejr i uge 42. Det K-udvalget har forsøgt at planlægge en træningslejr i udlandet som af økonomiske årsager samt covid-19 situationen ikke bliver muligt i 2020.

Når svømmere og trænere drager på et træningsophold giver det meget mere end håbet om gode resultater. Det er også et velfortjent pusterum for de vante rammer, og de sociale bånd der knyttes på tværs af gruppen er guleroden for hverdagens slid og slæb. Det håber vi at der kan der kan rettes op på i 2021.

Dommere – vi har i løbet af sidste sæson afholdt modul kurserne, og har fået en del forældre uddannet. Det er en vigtigt post, da vi skal stille med en vis mængde officials til vores stævner for at vores børn og unge mennesker kan stille til stævne. Vi håber stadigvæk fremadrettet kan være en del af at uddanne officials, da det bringer positiv omtale af klubben og ikke mindst k-afdelingen.

Åbent Vand - I 2020 er NORD´s første Åbent vand – hold startet op med henblik på teknik og udholdenhed i åbent vand. Der har været stor tilslutning af især de ældste svømmere, og enkelte har stiftet bekendtskab med åbent vand for første gang.

Vi håber meget at en videreudvikling af ow i NORD, det er en stor mulighed for udvikling, nye medlemmer, samt at vi kan tilbyde noget de andre klubber ikke har.

Resultaterne – Året 2019 er eksploderet i mange gode resultater, svømmernes egne personlige rekorder bliver gentagne gange fornyet,

Nord har haft 5 juniorsvømmere i top 10 til åbent vand DM–5 km, samt en seniorsvømmer med en flot bronze senior/guld masters. Derudover har vi deltaget i NM og VM is-svømning. Det var nogle flotte resultater til VM med personlige rekorder og medaljer. NORD fik 3 guld, 2 sølv, og 2 bronze medaljer og ikke mindst så kan vi prale af at have fået en verdensmester i vores klub. Det blev til 6 guldmedaljer i DM - altså 6 danske mesterskaber og 9 guldmedaljer til NM issvømning og Dan blev nr. 2 i World Cuppen i issvømning.

Alle de flotte resultater er med til at brande NORD, som en spændende klub med mange muligheder – det er dejligt og vi håber, at vi fortsat kan skabe så flotte resulter i bassinet og i åbent vand.

Dykkerafdelingens beretning for det forgangne år

Året 2019 har i dykkerafdelingen været et år, med fokus på omstilling og øget samarbejde. Som de fleste af jer er klar over, fusionerede afdelingen med Aalborg dykkerklub og Nørresundby dykkerklub som afslutning på året, for at danne Aalborg-Nørresundby sportsdykkerklub.

Året blev slået i gang til den årlige fastelavnsfest afholdt af Aalborg dykkerklub, her havde vi plankedyst efterfulgt af en tur i sauna, dagen afsluttede vi med helstegt pattegris i Aalborgs klubhus. Festen var endnu en god anledning til at komme tættere på de andre klubber.

Den første store dykker tur blev en samlet Kristi Himmelfarts tur hvor både Nordstjernen og Lappedykkeren, var på togt, dermed var 22 glade dykkere af sted fra både NORD, ASK og NSK. Her blev der dykket effektivt den første dag hvorefter vi havde en indeblæsedag i Grenå Havn hvor der meget passende var havnefest. Hjemturen blev også rigtig god med 2 dyk, så turen gav flere pluspoint på at komme tættere klubberne i mellem.

Traditionen tro var vi på sommer tur i uge 31 hvor Nordstjernen var fyldt med glade dykkere. Vi var heldige at have godt vejr, så det blev til en masse gode dyk hvor der bl.a. blev samlet forråd til et par gode middage på kutteren, med både hummer, taskekrabber og kammuslinger.

Efteråret gik på en masse koordinering klubberne i mellem og selvfølgelig den endelige beslutning om fusionering i alle tre klubber.

Julen kom før vi fik set os om, hvor vi afholdte stor julefrokost i NSK’s klubhus. Efter festen blev det tid til at få ryddet op i lokalerne på skolevej 2, og ikke mindst flyttet skruen foran klubben. Skulle du savne den er alle velkommen til at komme og kigge den ved ANSK’s klubhus, mellem broerne 2A, lige under Limfjordsbroen.

Vi nåede også at afholde vores traditionsrige juledyk og nytårssejlads, hvor vi fik sagt god jul og godt nytår til hinanden. Juleafslutningen for træning i svømmehallen fik den store tur for at sige tak for alt i NORD regi, her var vi ude at bowle og spise.​

Så dykkerafdelingen melder hermed tak for alt godt i NORD og alt godt fremover.

Alle beretninger blev godkendt.

Punkt 3

Fremlæggelse af regnskabet

Regnskabet blev gennemgået, Regnskabet for 2019

Budget for 2020 blev gennemgået

Enkelte spørgsmål, så som refusion under Corona, om der er søgt penge hjem?

Her blev der sagt ja til, Svømmeskoleleder, da vi her har en kontrakt, men der er ikke søgt på trænerne, da de er timeløns ansatte.

Punkt 4

Indkomne forslag

Bestyrelsen har et forslag til afstemning/drøftelse

I mødeindkaldelsen står der nedlæggelse af K afdelingen

Bestyrelsen mener at K afdelingen består som afdeling, for vore K svømmere, men at K udvalget, som det ser ud i dag, som en selvstændig afdeling, at den lægges ind under bestyrelsen.

Det gav anledning til en del spørgsmål og diskussioner, om fordele og ulemper.

Kan bestyrelsen rumme de opgaver som k, laver i dag?

Bliver noget glemt, når ansvarsfordelingerne bliver anderledes?

Økonomi hvad med den?

Efter en grundig snak frem og tilbage, blev det besluttet, at der frem til den kommende generalforsamling i marts 2021, skal køre en sammenlægning af k udvalg, sammen med bestyrelsen

Bestyrelsen, vil hermed kunne blive fyldt ud, med de 7 pladser, som vedtægterne for Svømmeklubben NORD giver mulighed for

Bestyrelsen forklarede at vi ikke i perioden, har været fuldtallig.

Punkt 5

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter snakken under punkt 4, så er der 5 pladser på valg til bestyrelsen

Fra den nuværende bestyrelse er følgende på valg:

Peter Emil Sørensen (ønsker ikke genvalg)

Laurits Marcussen (tidligere dyk, forlod os pr 31.12.2019)

Jan Koch (stiller op til bestyrelsen igen)

Jørgen F Andersen (stiller op til bestyrelsen igen)

Nye der stiller op til bestyrelsen

Henriette Jensen

Lene Møller

Janni Nielsen

Troels Bjørn

Efter stemmeoptællingen, som var meget tæt, kom den nye bestyrelse for svømmeklubben NORD, til at bestå af følgende personer:

Jan Koch, Henriette Jensen, Janni Nielsen, Lene Møller og Jørgen F Andersen samt de 2 personer, som ikke var på valg, Brian Sørensen og Stine Laursen.

I den kommende periode, er alle 7 mulige bestyrelsesposter i Svømmeklubben dermed besat.

Velkommen til den nye bestyrelse i Svømmeklubben NORD

Punkt 6

Valg af bilags kontrollanter

Der kom 2 nye forslag til bilags kontrollanter.

Troels Bjørn

Jan Bisgaard

De 2 blev valgt, og afløser vores 2 gennem tiderne mangeårige bilags kontrollanter

Helle Lind og Anders Møllerskov. Tak for Jeres hjælp igennem mange år

Punkt 7

Eventuelt

Alle deltagere på generalforsamlingen håber på et godt svømme år for Svømmeklubben NORD uden evt. afbrydelser af Corona-Covid-19

Referent: Jørgen F Andersen

Referat af Genralforsamling 2019
24-08-2020
Referat af generalforsamlingen mandag den 17. august 2020 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Ny cheftræner til NORD pr. 1. august 2020
02-05-2020
CHEFTRÆNER TIL NORD
Læs hele nyheden
Opdt. på Generalforsamlingen 2019
18-03-2020
Årets generalforsamling er aflyst
Læs hele nyheden
Træningen i NORD lukker ned
11-03-2020
NORD indstiller al aktivitet midlertidigt
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
11-03-2020
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i ForældreForeningen
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamlingen
02-04-2019
Referat af generalforsamlingen torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
28-02-2019
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Forældre Foreningen
Læs hele nyheden

KONTAKT EN AF VORES AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.