Generalforsamling i ForældreForeningen

​Der indkaldes hermed til generalforsamling i Forældreforeningen for Svømmeklubben NORDs konkurrencesvømmere

Generalforsamlingen afholdes mandag den 30 marts kl 17.30 i klubhuset på Skolevej 2, 9400 Nørresundby.

Indkaldelse til generalforsamling i henhold til vedtægterne.

1. Velkommen

​2. Valg af dirigent

​3. Formandens beretning

​4. Kasseren aflægger regnskab

​5. Indkomne forslag

    - Bestyrelsen foreslår paragraf 7 st 1 ændres fra:

      Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med svømmeklub NORDs klubmesterskab, eller    

      senest 1 april

      Ændringen der foreslåes lyder: Den ordinære generalforsamling afholdes i forbindelse med 

      Svømmeklubben NORDs klubmesterskab

6. ​Valg af 2 bestyrelses medlemmer

​7. Valg af 2 suppleanter. (Suppleanter vælges for 1 år af gangen)

​8. Valg af revisor

9. Valg af revisor suppleant

​10. Eventuelt

​​

Hvis du har et forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal det meddeles et af bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingen.

På forældreforeninges vegne, 

Jørgen F. Andersen

Referat af Genralforsamling 2019
24-08-2020
Referat af generalforsamlingen mandag den 17. august 2020 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Ny cheftræner til NORD pr. 1. august 2020
02-05-2020
CHEFTRÆNER TIL NORD
Læs hele nyheden
Opdt. på Generalforsamlingen 2019
18-03-2020
Årets generalforsamling er aflyst
Læs hele nyheden
Træningen i NORD lukker ned
11-03-2020
NORD indstiller al aktivitet midlertidigt
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
11-03-2020
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i ForældreForeningen
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamlingen
02-04-2019
Referat af generalforsamlingen torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
28-02-2019
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Forældre Foreningen
Læs hele nyheden

KONTAKT EN AF VORES AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.