Generalforsamling 2020

​Generalforsamlingen indkaldes i henhold til foreningens vedtægter.

​Sted: Svømmeklubben NORDs klubhus på Skolevej 2 9400 Nørresundby

Tidspunkt: Onsdag den 25 marts 2020 kl 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. fremlæggelse af regnskab for der forløbne år og det kommende års budget.

-Afdelingsspecificeret

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af to bilagskontrollanter

7. Valg af revisor

8. Evt.


Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til formand@svommeklubbennord.dk. Senest 8 dage før generalforsamlingen bekendtgør formanden indkomne forslag på NORDs hjemmeside.​


På Svømmeklubben NORDs vegne, 

Jørgen F Andersen

Referat af Genralforsamling 2019
24-08-2020
Referat af generalforsamlingen mandag den 17. august 2020 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Ny cheftræner til NORD pr. 1. august 2020
02-05-2020
CHEFTRÆNER TIL NORD
Læs hele nyheden
Opdt. på Generalforsamlingen 2019
18-03-2020
Årets generalforsamling er aflyst
Læs hele nyheden
Træningen i NORD lukker ned
11-03-2020
NORD indstiller al aktivitet midlertidigt
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
11-03-2020
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i ForældreForeningen
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamlingen
02-04-2019
Referat af generalforsamlingen torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
28-02-2019
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Forældre Foreningen
Læs hele nyheden

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.