Referat af generalforsamlingen

​Jørgen Andersen, Svømmeklubben NORDs næstformand, bød velkommen til klubbens generalforsamling


Punkt 1 - Valg af referent og ordstyrer

Jørgen Andersen blev valgt til at lede generalforsamling.
Jørgen Andersen blev valgt til at skrive referat fra generalforsamlingen.

Punkt 2 - Bestyrelsens beretning
Jørgen Andersen læste bestyrelsesberetningen op.
Laurits Faarup Marcussen gennemgik beretningen for dykkerafdelingen.
Jørgen Andersen læste beretningen op for K-afdelingen.
Anne Ditte Larsen (leder af svømmeskolen) gennemgik beretningen for svømmeskolen.
Alle beretninger under 1 blev enstemmigt vedtaget

Bestyrelsens beretning

Svømmeklubben NORD er, som I sikkert ved, en klub som består af en dykkerafdeling, svømmeskole samt konkurrenceafdeling. Hver afdeling står for egne aktiviteter og har eget budget. Derfor er det også i afdelingerne, der er mest at fortælle om. I hovedbestyrelsen står vi primært for den overordnet økonomi, klubbens strategiske retning samt tværgående og eventuelt nye aktiviteter.


Helt overordnet, så går det rigtig godt i Svømmeklubben NORD. Det er en god og stabil klub hele vejen rundt, med hensyn til økonomi, frivillige, arrangementer, ansatte osv. Vi kan naturligvis altid blive bedre og der vil altid være steder, hvor vi indimellem fejler. Men vi er en frivillig forening og det er vigtigt at huske på, at vi faktisk gør det rigtig godt. Det er et super udgangspunkt for at arbejde videre og rigtig dejligt at vide, når der i år sker en større udskiftning i hovedbestyrelsen.


2018 var året, hvor vi måtte sige farvel til vores cheftræner. I hovedbestyrelsen har vi det overordnet ansvar for den røde tråd fra svømmeskoleholdene til førsteholdet i konkurrenceafdelingen – et ansvar, som var uddelegeret til vores cheftræner. Af flere årsager har vi valgt ikke at ansætte en ny cheftræner på fuldtid. Det betyder dog, at vi her i 2019 skal arbejde hårdt på, at fastholde den røde tråd i klubben. Vi må ikke tabe det store stykke arbejde, som har båret så meget frugt i hele klubben.


Vi har fået vores nye åben vand koncept op at køre på ny, hvor vi har arbejdet mere med, at det bliver et hold, som køre hele året. Det har vist sig at være en super succes og her er et rigtig godt koncept at arbejde videre med, således vi fortsat kan være en af de førende åbenvand klubber i Nordjylland.


Skole OL stævnet afholdte vi for første gang i 2018. Det blev afholdt i samarbejde med Aalborg Svømmeklub. Kort sagt var det en bragende succes – eleverne var super engageret og stemningen var et OL stævne værdigt! Vinderen af Skole OL i Aalborg Kommune gik videre til finalerne i Aarhus og som prikken over i’et var vinderen af det samlet Skole OL i Svømning fra Aalborg. Succesen taget i betrækning vil vi gentage stævnet.


Dykkerafdelingens beretning

Nu er endnu et år gået i dykkerafdelingen. 2018 har været et år med mange nye tiltag og generel nytænkning i klubben.


Året har stået i sammenlægning og samarbejdets tegn, hvilket har betydet en masse gode stunder på tværs af 3 af Aalborg/Nørresundby dykkerklubber. Samarbejdet har også betydet hårdt arbejde da alle klubberne havde nogle barriere der skulle sænkes og nogle rygter der skulle ryddes af vejen. Arbejdet har også budt på nye muligheder, hvor der bl.a. arbejdes på etableringen af et helt nyt fondsstøttet klubhus hvor vi alle kan samles. Alt sammen arbejde der intensiveres her i 2019, mod et 2020 som én samlet klub.


I 2018 har vi haft fantastisk dykkervejr, kutteren kom på bedding og takket være hårdt arbejde fra mange hænder, så den stod skinnende til årets dykkerture, hvor den var af sted i kristihimmelfart og i uge 31. Ture hvor vejret tillod dyk på dybe og længe ventede vrag. Til årets ture fik vi også indkøbt ny sikkerhedsbåd med tilskud fra hovedklubbens sponsoraftale i Nordjyske bank, så sikkerheden er helt i top.


Året har også budt på flere stranddyk og fjorddyk. Traditionen tro gik vi ind i december med et brag af en julefrokost der foregik på tværs af de 3 klubber med stor succes, større sammenhold og gode bekendtskaber. Vi var selvfølgelig også på juledyk d. 24 hvor 6 glade julemænd var i vandet. Nytårsdykket blev et kutterdyk hvor båden var fyldt af dykkere fra Nord og Nørresundby med stor succes til trods for en del strøm i fjorden.

Konkurrenceafdelingens beretning

Konkurrenceafdelingen har i 2018 været præget af omskiftlige forhold.​

Blandt svømmerne er der fortsat en god udvikling, trivsel og ikke mindst glæden ved at dele interessen i konkurrencesvømning. Der er fortsat garanti for at efter et stævne er der flere der tager hjem med nye personlige rekorder og kravtider til deltagelse i nye stævner.​2018 var også året hvor der var flere svømmere der enten flyttede til nyt vand eller stoppede med aktiviteterne i konkurrencesvømning. Det giver plads til nye konkurrencesvømmere, som har en god energi.


2018 var også året hvor klubben sagde farvel til cheftræneren i gennem flere år. Desværre viste det sig ikke at være så let at får en stillingen besat, netop som sæsonen var gået i gang. Det har givet plads til at vores trænerteam af timelønnet trænere har løftet opgaven med kæmpe succes. Trænerteamet trives med opgaven og alle omkring dem har mange rosende ord i deres retning.​


Forældre og andre frivillige spiller stadig en stor rolle i konkurrenceafdelingen – uden dem var der ikke en velfungerende afdeling. Tak til alle dem der bruger timer og energi i klubben både til ”hverdag og arrangementer”.

Svømmeskolens beretning

Vi har i 2018 oplevet en nærmest total belægning på alle børnehold i svømmeskolen og det har igennem efteråret været nødvendigt at oprette ”akuthold” for at få ekstra pladser at gøre med. Vi har igennem året set et meget tydeligt billede af en opprioritering af svømning som fritidsaktivitet, både for børn og voksne.

Tendensen vi har set de seneste år med en nedgang i antallet af voksenmedlemmer lader til at være vendt. Vi har oplevet et betragteligt opsving i tilmeldingerne på vores voksenhold, ikke mindst takket være ændringen af Open Water konceptet. I stedet for tidligere indgår der nu tekniske øvelser specielt målrettet svømning i åbent vand i programmet. Der er oprettet to OW hold på forskellige dage, så deltagerne har mulighed for at vælge fra uge til uge, således flest muligt tilmeldte kan deltage hver uge. Herudover får deltagerne udleveret et program hver uge, som de selv skal træne. Det har givet niveauet et løft og givet holdet en kontinuitet og et mål, som deltagerne har taget rigtig godt imod. Der er fortsat god belægningsprocent på holdet.

Derudover har vi set en massiv fremgang for både vandskrækholdet, begynderholdet for voksne og crawl1, hvor der har været kamp om pladserne og alle tre hold har været overbooket i et forsøg på at imødekomme efterspørgslen. Det eneste voksenhold, der hænger lidt i bremsen tilmeldingsmæssigt er crawl2.

Vi gentog succesen med en tredages Aqua Camp i påskeugen. 26 glade unger, en masse leg, læring og livredning i hallen og masser af sjov og ballade i gymnastiksalen og klubhuset. Vi gør det naturligvis igen i 2019!

Samarbejdet med forvaltningen kører fortsat gnidningsfrit og vi oplever stadig en omfattende velvillighed fra deres side til både at gøre det så let for os som muligt, både administrativt og på kanten i hallerne, men også ift. sparring ved diverse episoder i hallerne. Samarbejdet med skolerne kører bedre end tidligere, da de har fået bedre styr på aflysninger og fået bedre forståelse for hvordan samarbejdet er strukturer imellem skolerne og svømmeklubberne – begge dele kan mærkes i hallerne.

Vi oplever en stadig stigende interesse fra både skoler og lærere ift. bassinprøver og vi har for andet år i træk afholdt ca. 75 prøver alene for Aalborg Kommune. Det er en meget positiv udvikling ift. for bare 2-3 år siden.

Vi fortsætter det rekordlave antal sygemeldinger. Det blev kun til 23 stk. i alt for hele året, hvilket er absolut godkendt. Generelt meldes der om stor tilfredshed og arbejdsglæde i personalegruppen, hvilket selvfølgelig også er medvirkende til det lave antal sygemeldinger.

Vi har igen i 2018 haft besøg af arbejdstilsynet, denne gang i slutningen af november og fokus var i denne omgang arbejdsmiljøet ud fra et administrativt perspektiv. Det var et godt besøg med god sparring, og vi opfylder de krav, der er. Der var roser og en grøn arbejdsmiljø-smiley til NORD.

Vi ser i alle henseender tilbage på et rigtig godt 2018 i svømmeskolen.


Punkt 3 - Kassereren aflægger regnskab
Kasserer Rune Strøm Jensen gennemgik regnskabet for Svømmeklubben NORD, som i år viste et overskud, og en del af overskuddet skyldes, at vi ikke har haft en chef træner ansat den sidste del af året.


Budget for 2019 blev også gennemgået, som til gengæld ser ud til at give et lille underskud, men da der er penge i overskud for året før, blev dette underskud godkendt.
Samlet indstilling er, at regnskab år 2018 og budget 2019 blev godkendt.

Punkt 4 - Indkomne forslag

Forslaget kommer fra Dykkerafdelingen, som ønsker at forlade svømmeklubben NORD fra 1 januar 2020, med henblik på at indgå i en ny samlet dykkerklub for Aalborg, i stedet for nuværende flere små dykkerklubber.

DYK ønsker at tage stilling til adskillelsen, samt at generalforsamlingen godkender, at de tager alt deres materiale med og deres banksaldo i hovedklubben på ca. kr. 75.000,-
Materiellet er kutter, gummibåde, kompressor, mv.

Der var en god stemning, og de tilstedeværende på generalforsamling godkendte enstemmigt, at DYK forlader os ved årets udgang, og at de vil få deres materiel og penge med til den nye forening.


Det blev vedtaget, at bestyrelsen har fået mulighed for at få lavet adskillelsen fra hovedklubben Svømmeklubben NORD, sådan at der ved adskillelsen laves en liste over de ting som DYK tager med, dette laves skriftligt og underskrives, sådan at der efterfølgende ikke kan ske misforståelser eller den nye klub kan komme bagefter og sige, at noget mangler.


DYK kommer med hjælp fra deres advokat med papirer på hvordan adskillelsen kan gøres juridisk lovligt, ligesom hovedklubben må finde ud af om alt foregår på lovligt vis. 

Der er enighed om, at hvis alt er i orden, så er adskillelsen vedtaget på denne generalforsamling, så der ikke behøver indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Punkt 5 - Valg af bestyrelses medlemmer

Da der i år er to medlemmer af bestyrelsen, som forlader os, så skal der findes helst to nye medlemmer.
Stine forlader klubben som formand og Rune forlader klubben som kasserer.


På generalforsamlingen blev der diskuteret flere muligheder, men det er endt med følgende:
Brian Sørensen indtræder i bestyrelsen (er forælder til svømmer i K-afdelingen).


Bestyrelsen har på generalforsamlingen fået lov til at supplerer sig med yderligere ét medlem, hvis en kandidat findes i løbet af året. Hvis ikke, så står der i vedtægterne, at vi kan være 6 til 7 medlemmer, hvoraf de 3 medlemmer vælges blandt de 3 afdelinger i klubben:

Fra DYK: Laurits Faarup Marcussen
Fra svømmeskolen: Peter Sørensen
Fra K-afdelingen: Stine Laursen


Altså består bestyrelsen af 3 medlemmer og de 3 fra afdelingerne, det sidste 7. medlem fik bestyrelsen mulighed for at finde gennem året, hvis det kan lade sig gøre.

Generalforsamlinger er gjort opmærksom på, at i følge reglerne for klubben, så konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og kasserer på det førstkommende ordinære bestyrelsesmøde, som finder sted i april 2019.

Punkt 6 - Valg af billagskontrollanter

Der var genvalg til begge bilagskontrollanter, Helle Lind og Anders Møllerskov.

Punkt 7 – Valg af revisor

Der var genvalg af revisor, Redmark

Punkt 8 - Evt

Under punkter blev der sagt tak til bestyrelsen for deres arbejde.
Der blev takket til de afgående bestyrelses medlemmer.

Referat af Genralforsamling 2019
24-08-2020
Referat af generalforsamlingen mandag den 17. august 2020 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Ny cheftræner til NORD pr. 1. august 2020
02-05-2020
CHEFTRÆNER TIL NORD
Læs hele nyheden
Opdt. på Generalforsamlingen 2019
18-03-2020
Årets generalforsamling er aflyst
Læs hele nyheden
Træningen i NORD lukker ned
11-03-2020
NORD indstiller al aktivitet midlertidigt
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
11-03-2020
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i ForældreForeningen
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamlingen
02-04-2019
Referat af generalforsamlingen torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
28-02-2019
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Forældre Foreningen
Læs hele nyheden

KONTAKT EN AF VORES AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.