Generalforsamling i ForældreForeningen

​Der indkaldes hermed til forældreforeningens årlige generalforsamling søndag d. 17. marts kl 16.00 i cafeteriaet i Vadum hallen


Dagsorden
1. Velkomst
2.Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Kasseren aflægger regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter (vælges for 1 år af gangen)
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. eventuelt

På vegne af ForældreForeningen,

Jørgen Friis-Andersen

Referat af Genralforsamling 2019
24-08-2020
Referat af generalforsamlingen mandag den 17. august 2020 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Ny cheftræner til NORD pr. 1. august 2020
02-05-2020
CHEFTRÆNER TIL NORD
Læs hele nyheden
Opdt. på Generalforsamlingen 2019
18-03-2020
Årets generalforsamling er aflyst
Læs hele nyheden
Træningen i NORD lukker ned
11-03-2020
NORD indstiller al aktivitet midlertidigt
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
11-03-2020
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i ForældreForeningen
Læs hele nyheden
Referat af generalforsamlingen
02-04-2019
Referat af generalforsamlingen torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00
Læs hele nyheden
Generalforsamling i ForældreForeningen
28-02-2019
Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Forældre Foreningen
Læs hele nyheden

KONTAKT EN AF VORES AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.