​Generalforsamling 2014​

Skrevet mandag d. 10. februar 2014

Der indkaldes til generalforsamling onsdag den 19. marts kl. 19.00 i Svømmeklubben NORD på Skolevej 2, 9400 Nørresundby.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens og afdelingernes beretning.

3. Kassereren fremlægger sidste årsregnskab og det kommende års budget afdelingsspecificeret.

4. Indkommende forslag

5. Valg til bestyrelsen (bestyrelsesmedlemmer skal være myndige).

Heidi Damgaard, kasserer, er på valg. Heidi modtager genvalg.

6. De enkeltes afdelingers udvalg bekræftes på NORD's generalforsamling.

7. Valg af 2 bilagskontrollanter

8. Valg af ekstern revisor

9. Eventuelt

10. Referatoplæsning

Forslag til generalforsamling skal være formanden i hænde, e-mail: stiness@gmail.com senest den 5. marts 2014.

Venlig hilsen

Stine Sørensen

Formand, Svømmeklubben NORD

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.