Generalforsamling 2015

Skrevet tirsdag d. 24. februar 2015

Der indkaldes til generalforsamling i Svømmeklubben NORD. Generalforsamlingen afholdes d. 25. marts kl. 19.00 i klubhuset, Skolevej 2, 9400 Nørresundby.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget afdelingsspecificeret.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af to bilagskontrollanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til Stine Sørensen, stiness@gmail.com.

I følge de nye vedtægterne skal halvdelen af bestyrelsen være på valg. For at det kan lade sig gøre, indstiller bestyrelsen i år, at:

Dyk repræsentanten vælges for 2 år.

Konkurrence repræsentant vælges for 2 år.

Svømmeskole repræsentant vælges for 1 år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.