Kontingentbeskrivelse

1. For kursister, der erhverver dykkercertifikat i Nord’s Sportsdykkere om foråret, inkluderer dette kursusårets årskontingent til Nord’s Sportsdykkere, kursus, lån af udstyr i kursusperioden, undervisningsmateriale samt dykkercertifikat og indmeldelse i DSF.

2. For kursister der erhverver dykkercertifikat i Nord’s Sportsdykkere om efteråret , inkluderer dette kursusårets samt efterfølgende års kontingent til Nord’s Sportsdykkere, kursus, lån af udstyr i kursusperioden, undervisningsmateriale samt dykkercertifikat og indmeldelse i DSF.

3. Kursister der erhverver dykkercertifikat i Nord’s Sportsdykkere men allerede er tilmeldt er vores snorkeldykkerhold, skal blot indbetale differencen mellem de to hold.

4. Nye medlemmer med allerede erhvervet certifikat, som ønsker indmeldelse i Nord’s Sportsdykkere kan primært indmeldes pr. 1. januar eller 1. Juli og betaler hhv. hel eller halv kontingent plus indmeldelssgebyr på kr. 50,-, hvis medlemmet ønsker at genindmelde sig.

5. Eksisterende medlemmer skal indbetale årskontingent iht. fastsat årligt kontingent senest på den dato, der er anført i årsbrevet med kontingentopkrævning. Hvis ikke indbetaling er sket rettidigt skal der betales nyt indmeldelsesgebyr på kr. 50,-.

6. Fuldt 1/1 års hhv. ½ års kontingent inkluderer: Anvendelse af alle klubbens faciliteter herunder klubhus med tankningsfaciliteter, kystbåde, dykkerskibet Nordstjernen, svømmetræning, klubaftener m.m. Endvidere medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF), herunder medlemsbladet Sportsdykkeren, dykkerforsikring m.m. Fuldgyldige medlemmer modtager information fra klubben om klubaktiviteter.

7. Eksisterende medlemmer der har indbetalt ”Motionskontingent” eller "Passivt kontingent” kan indmeldes som fuldgyldige dykkermedlemmer (med alle DSF-fordele) pr. 1. januar eller 1. Juli mod betaling af forskellen mellem kontingenterne.

Eksempel:

Motionsmedlem/passivt medlem sidste år, indbetaler fuldt kontingent ved årets start (intet indmeldelsesgebyr) = Fuldt medlem.

Motionsmedlem/passivt medlem dette år, indbetaler halvt kontingent minus halvdelen af det allerede indbetalte motions- eller passive kontingent. pr. 1. juli (intet indmeldelsesgebyr) = Fuldt medlem resten af året.

8. Snorkeldykkere kan dele det årlige kontingent i to lige store indbetalinger.

9. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr for snorkeldykkere.

10. Snorkeldykkere indmeldes i DSF.

11. Hverken motions- eller passive medlemmer indmeldes i DSF.

12. Motionsmedlemmer kan deltage i svømmetræning, men har derudover ikke adgang til klubbens faciliteter.

13. Passive medlemmer har ikke adgang til klubbens faciliteter og kan ikke deltage i svømmetræning.

14. Allerede indbetalt kontingent kan ikke refunderes, undtaget som led i en opgradering af medlemskab.

15. Tilmelding sker ved at man logger ind på sin bruger på conventus (har man ikke en, opretter man en). Derefter går man ind under økonomi, trykker på kortoplysninger og tilmelder sit betalingskort.
Når kasséren godkender din tilmelding, sendes en opkrævning ud, som automatisk bliver trukket på din konto.

16. Ved opsigelse af medlemskab, kontakt da dyks kassér min. 2 uger før indmeldelse af det nye hold, og meddel opsigelse.

17. Vil man opgraderes fra ”motion/passivt medlem”, er det medlemmet selv som skal give kasséren besked.

18. Hvis medlemmets betalingskort udløber, er det medlemmet selv som skal ændre kortoplysningerne på conventus.

19. Opkrævning for dykkere/motionister samt passive, sker hvert år mellem d. 2/1-5/1.

20. Opkrævning for snorkeldykkere sker 2 gange årligt. Mellem d. 2/1-5/1, samt mellem d. 1/7-5/7

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.