Menu​

Generalforsamling i forældreforeningen

​Forældreforeningen for svømmeklubben NORD indkalder til generalforsamling tirsdag den 10 oktober kl. 19.00 i klubhuset Skolevej 2, 9400 Nørresundby


Dagsorden
Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af 2 bestyrelses medlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af revisor
Evt.

Sponsorer​

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.