Menu​

Referat af generalforsamlingen

1.​Valg af dirigent og referent

Jørgen Friis Andersen blev valgt som dirigent og Lotte Leismann som referent

2.​Bestyrelsens beretning for det forløbende år

Generelt foregår de fleste aktiviteter i afdelingerne, men vi har alligevel haft lidt opgaver i hovedbestyrelsen, ud over de daglige driftsopgaver.

Ny hjemmeside

Vi har i det sidste årstid arbejdet på at få en ny hjemmeside, hvor tilmeldingen skulle være nemmere. Siden er lanceret. Der er stadig justeringer og vi er endnu ikke helt i mål.

Ny bogholder

Da vores tidligere bogholder valgte at stoppe i klubben skulle vi finde en ny løsning. For at mindske sårbarheden valgte vi at hyre Nørresundby Idrætscenter til opgaven. De har nu kørt vores bogholderi et år og vi er meget tilfreds med samarbejdet.

Investering

Ved sidste generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen med rådgivning fra banken, kunne investerer op til 300.000 kr. Banken har dog rådet os til ikke at investere penge i øjeblikket. Banken holder os løbende orienteret om vores muligheder og når banken anbefaler, at vi investerer klubbens penge, vil vi følge deres råd.

2020 plan

Vi har nu brugt et par år på at optimere driften af klubben, hvilket betyder, at vi i langt højere grad kan begynde at arbejde mere strategisk med klubbens fremtid. Vi har derfor igangsat et projekt i bestyrelsen, hvor vi arbejder på en strategiplan, som i første omgang skal løbe frem mod 2020.

Beretningen blev godkendt og de enkelte afdelingers beretning ses nederst i referatet.

3.​Fremlægger af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget afdelingsspecificeret

Rune gennemgik regnskabet og budgettet.

Regnskab og budget blev godkendt.

4.​Indkommende forslag

Ingen

5.​Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende kandidater stiller op: Rune Strøm Jensen, Stine Sørensen. Lotte Leismann udtræder af bestyrelsen. Generalforsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til at finde et nyt bestyrelsesmedlem i løbet af året.
Genvalg til begge

For afdelingerne er følgende indstillet:
Jeanette Christensen (Konkurrence)
Peter Sørensen (Svømmeskole)
Laurits Faarup Marcussen(Dyk)

Repræsentanterne blev godkendt af generalforsamlingen

6.​Valg af 2 bilagskontrollanter

Helle Lind og Anders Møllerskov blev genvalgt som bilagskontrollanter

7.​Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg Redmark som revisor

Generalforsamlingen godkendte forslaget

8.​Eventuelt

Ønske om mere synlighed på hjemmeside omkring vores sponsorer.

Beretning for svømmeskolen

Medlemstal og optimering af holdplaner

Fokus har igen været på optimering af holdplanen, og ønsket har været at komme af med de dårligt besatte hold. Det har kostet nogle hårde beslutninger, som især er gået ud over vores voksenhold, idet lørdagens motionshold blev nedlagt ved årsskiftet, og mandagsmotion blev flyttet til et andet tidspunkt i foråret inden det blev nedlagt til sommerferien. Begge dele har affødt et fald i antallet af tilmeldte til svømmeskolen, ligesom afskaffelsen af pensionistrabatten har været en medvirkende faktor til færre tilmeldte på voksenholdene generelt, hvilket var forventet.

Efterhånden ligger voksenholdene i Gl. Lindholm generelt stabilt på ca. 75 % kapacitet og der meldes om meget tilfredse medlemmer. Crawlholdene fortsætter succesen og vi kan melde om udsolgt på de fleste hold.

Generelt oplever vi stort set fyldte børnehold, især i Vadum er der efterhånden småt med plads, og der kommer stort set ingen klager fra forældre længere, hverken i forhold til pladser, hvor de lader til at acceptere, at man skal være hurtigt ude efter tilmeldingen starter ellers får man ikke en plads, eller i forhold til undervisningen. Det sidste tilskrives to faktorer: vores kompetente personale, som vi gør meget ud af at uddanne, samt vores undervisningskoncept, der blev indført i august2015, idet det har ensartet og optimeret undervisningen på holdene (så f.eks. alle begynderhold gennemgår samme program osv.).

Skolesvømning

Samarbejdet med forvaltningen kører fortsat gnidningsfrit og der er stadig en omfattende velvilje fra deres side til at gøre det så let for os som muligt. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2017.

Personalegruppen

Der blev i december 2016 gennemgået APV og der tegner sig et billede af stor tilfredshed i personalegruppen, hvilket ligeledes er den fornemmelse man får i hallen og når man taler med medarbejderne. Tilfredsheden understreges yderligere af det laveste antal sygemeldinger i flere år. I hele 2016 blev det kun til 31 sygemeldinger, fordelt på 18 i forårssæsonen og 13 i efterårssæsonen. Vi har samtidig nemt ved at finde nyt personale, da mange bliver opfordret til at søge ind hos os af folk, der allerede arbejder her, og Svømmeklubben NORD har ry for at være et godt sted at arbejde.

2016 har alt i alt været et meget tilfredsstillende år i svømmeskolen.

Svømmeskoleudvalget

Patrick Levisen

Mikkel Himmelstrup

Anne Ditte Larsen

Peter Emil Sørensen

Beretning for DYK

Sæson 2016 ligger nu bag os og det er tid til at se tilbage på året som er gået.

Det har været endnu et spændene år i DYK, som har budt på både sommertur med dykkerne med Nordstjernen, kuttertur med snorkelholdet og weekendtur til det fynske i blæsevejr – som ikke stoppede deltagerne i at få et par spændene dyk.

Året har igen budt på den traditionelle julefrokost, med kuttertur om formiddagen og fest senere på aftenen - med deltagelse af både unge og voksne (ældre) medlemmer. Der blev også afholdt jule- og nytårsdyk – Som traditionen tro. Deltagelsen er stabil og vi er altid glade for tilslutningen dertil.

Vi har også haft fornøjelse at byde velkommen til hele 3 nye snorkelinstruktører; Kresten, Malthe og Naja – dejligt at se vores unge medlemmer deltage aktivt i klublivet og den forsatte udvikling af afdelingen.

I forbindelse med overgang til ny revisor, har der været et længere forløb med tildeling af midler til afdelingerne i NORD, som har medført vi har, måtte gøre brug af vores opsparing i forbindelse med nogle større regninger i forbindelse med udgifter til vores kutter og kystbåde. Forløbet er nu ved at være overstået og opsparingen vil derefter blive tilføjet det brugte beløb løbende, så den kan ligge på samme niveau som før. Så vi er dækket ind – såfremt der skulle komme en større udgift til kutteren, såsom motorskade.

En stor tak skal lyde til vores frivillige instruktører, medlemmer, samarbejdspartnere og andre interesseret.

Til sidst vil jeg gerne takke for min tid som formand for DYK, tiden er nu kommet til at give faklen videre, hvor Laurits har valgt at stille op.

Laurits har igennem mange år har været aktivt medlem og lagt meget arbejde i afdelingens udvikling både som snorkeldykker, snorkelinstruktør og mange årigt medlem af DYK bestyrelse/udvalget. Samtidigt overtager Laurits min plads i Hovedklubbens bestyrelse.

Dyk udvalg:

Laurits Faarup Marcussen - Formand

Rasmus Jones Christiansen - Kassere

Kim Holst Hansen - Materiale

Kurt Nørgaard - Kutter

Malthe Mai Anderberg – Ungdom (snorkeldykkerne)


Årsberetning for K-afdelingen
2016 har sat sit helt eget præg på hverdagen i Svømmeklubben NORD – 2016 har
lavet flere personlige rekorder i alt hvad et foreningsliv rummer i hverdagen.


God trivsel hos svømmerne – for en konkurrenceafdeling er det selvfølgelig vigtigt, at
der skabes gode resultater i vandet. Denne del kommer vi heller ikke udenom i 2016 –
der er svømmet mange flotte tider ind hos svømmerne. Tider som har stor betydning
for klubben, da vi nu er en klub med svømmere i toppen af DK. Det er også tider som
har endnu mere betydning for den enkelte svømmer – det at blive belønnet for
indsatsen giver uden tvivl et godt afsæt til det næste skridt, eller armtag i vandet.


Vejen til de gode resultater er skabt på baggrund af en grundlæggende god trivsel
hos den enkelte, men også den fælles gode trivsel i klubben.

For at der kan skabes en god trivsel kræver det, at hverdagen er fyldt med det gode
samarbejde mellem svømmere, trænere, forældre og andre aktører – ingen kan det
hele alene og derfor har samarbejdet i hverdagen en høj prioritet.


Året 2016 vil også blive husket som det år, hvor vi i konkurrenceafdelingen sprang ud
som medarrangør af Vendsyssel cup. Det viste sig at være et attraktiv stævne for
flere klubber og derfor mange svømmere – men med en ihærdig indsats af utroligt
mange forældre fra NORD, kom vi i mål med en fantastisk weekend. Vi håber en
lignende udfordring kan opstå, nu har vi jo lidt erfaring i opgaven.

K-udvalg:

Carsten Pihl

Josva Kleist

Hans Henrik Ottesen

Jørgen Andersen

Henriette Feldtmose

Ole Høgh

Jeanette Christensen

Sponsorer​

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.