Menu​

Indkaldelse til generalforsamling

​Kære medlemmer,

Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 21. marts kl 19.00 på Skolevej 2, Nørresundby.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget afdelingsspecificeret.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af to bilagskontrollanter.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.


Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes til formand@svommeklubbennord.dk. Senest 8 dage før generalforsamlingen bekendtgør formanden indkomne forslag på NORDs hjemmeside.


Venlig hilsen

Stine Sørensen,
Formand Svømmeklubben NORD

Sponsorer​

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.