Generalforsamling 2016

Skrevet fredag d. 26. februar 2016

Der indkaldes til generalforsamling i Svømmeklubben NORD. Generalforsamlingen afholdes d. 30. marts kl. 19.00 i klubhuset, Skolevej 2, 9400 Nørresundby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og det kommende års budget afdelingsspecificeret
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Følgende er på valg for 2 år:
  • Jørgen Friis Andersen
  • Lotte Leismann
 6. Valg af to bilagskontrollanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til Stine Sørensen, stiness@gmail.com.

Senest 8 dage før generalforsamlingen bekendtgør formanden indkomne forslag på NORD's hjemmeside.

Sponsorer​

KONTAKT EN AF VORES 3 AFDELINGER​

Har du spørgsmål der vedrører børne- og voksenhold kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører konkurrenceafdelingen kan du kontakte os direkte.

Har du spørgsmål der vedrører dykkerafdelingen kan du kontakte os direkte.